در این بخش راهنمای کاربری نرم افزار Vania AMC آموزش داده می شود. این نرم افزار داده های اسکی (ASCII) که در فایل های با پسوندهای csv یا txt وجود دارند را به فرمت متااستاک (MetaStock) تبدیل می کند. فرمت متااستاک فرمت اختصاصی نرم افزار MetaStock است که توسط بسیاری از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال قابل خواندن است. بدین ترتیب دیگر نیازی به معرفی مجدد فایل های اسکی به نرم افزار و تنظیمات مربوط به آن نمی باشد.

Vania AMC Training

راهنمای کاربری نرم افزار Vania AMC

صفحه اصلی نرم افزار مطابق تصویر فوق می باشد که قسمت های مختلف آن شماره گذاری شده و توضیحات مربوط به هر قسمت در زیر آورده شده است:

1- قالب (Template): در این قسمت نام قالب بارگزاری شده، نشان داده می شود. هر قالب شامل تنظیماتی که قبلا توسط کاربر یا به صورت اتوماتیک به هنگام خروج از نرم افزار ذخیره گردیده است.

تنظیمات پوشه ها و فایل ها

2- پوشه فایل های ورودی (Source Folder): در این قسمت با کلیک بر روی دکمه Select پنجره ای به شکل زیر نمایان می شود که کاربر قادر خواهد بود پوشه ای که فایل های csv و یا txt داده های خود را در آن نگهداری می نماید را انتخاب کند. پس از انتخاب فولدر داده های ورودی آدرس آن در باکس مربوطه نمایش داده می شود.

3- پسوند فایل های ورودی (Source file extension): در این قسمت کاربر می تواند پسوند فایل های ورودی را انتخاب نماید.

4- انتخاب تمام فایلهای موجود در پوشه (Convert all files in the folder): با انتخاب این گزینه نیازی به انتخاب فایل های درون پوشه نخواهید داشت و به هنگام تبدیل، کلیه فایل های موجود با پسوند انتخابی به فرمت متا استاک تبدیل می گردند. در حالت فهال بودن این گزینه، گزینه 5 غیر فعال می گردد.

5- فایل های ورودی (Source files): زمانی کاربر نیازی به تبدیل تمام فایل های داده موجود در پوشه نداشته باشد و گزینه 4 غیرفعال گردد، امکان انتخاب یک یا چند فایل برای کاربر فراهم خواهد شد. پس از کلیک بر روی دکمه Select، پنجره ای مطابق شکل زیر به کاربر نمایش داده می شود که قادر خواهد بود یک یا چند فایل را جهت انجام تبدیل انتخاب نماید.

6- پوشه مقصد (Destination folder): در این قسمت کاربر همانند گزینه 2 قادر به انتخاب پوشه موردنظر برای قرارگیری فایل های نهایی پس از تبدیل می باشد.

تنظیمات دیتای خروجی

7- دوره زمانی (Period): با توجه به قابلیت این نرم افزار در تبدیل فایلهای روزانه به روزانه (Daily)، هفتگی (Weekly)(شنبه به عنوان اول هفته) و ماهانه (Monthly)(ماه های شمسی) دیگر نیازی به دانلود فایل های داده هفتگی و ماهانه نخواهد بود. تنها کافی است با انتخاب دوره زمانی مورد نظر برای تبدیل را انتخاب کنید.
نکته مهم: در این نرم افزار در صورتی که دیتابیس قبلی با فرمت متااستاک در شاخه مقصد موجود باشد و گزینه 8 نیز بر روی اضافه کردن دیتا به دیتابیس قیبلی تنظیم شده باشد، نرم افزار به صورت خودکار دوره زمانی مربوطه را در نظر گرفته و این گزینه را غیر فعال می نماید. در این حالت در صورت نیاز به تبدیل به دوره زمانی دیگر پ.شه مقصد را تغییر دهید.

8- شرط وجود داده های متااستاک در پوشه مقصد (If MetaStock database exists): در صورتی که در پوشه انتخابی مقصد از قبل داده های با فرمت متااستاک موجود باشد شما قادر خواهید بود که یکی از دو گزینه زیر را انتخاب نمایید:

در صورتی که در پوشه انتخابی مقصد از قبل داده های با فرمت متااستاک موجود باشد شما قادر خواهید بود که یکی از دو گزینه زیر را انتخاب نمایید:

  • افزودن داده های جدید به داده های قبلی و بروزرسانی آنها (Add or updatedata to current database)
  • جایگزنی داده های جدید به جای داده های قبلی(Replace existing database)

در صورت انتخاب گزینه دوم (جایگزینی پایگاه داده قدیم با جدید) کل داده های قبلی پاک شده و داده های جدید جایگزین خواهد شد. این گزینه به خصوص در مواردی که تمام فایل های داده متااستاک مجدد تبدیل می شوند به دلیل افزایش سرعت تبدیل، توصیه می گردد.
با انتخاب گزینه دوم گزینه 7 مجدد فعال می گردد و کاربر قادر به انتخاب هر یک از دوره های زمانی خواهد بود.

تنظیمات دیتای ورودی

9- نوع جداکننده (Delimiter): نوع جدا کننده فیلدها در فایل داده ورودی در این بخش انتخاب می شود که می تواند کاما (Comma) یا کاما نقطه (Semicolon) باشد.

10- وجود سطرهدر یا عنوان در فایل ورودی (The file has header row): در صورتی که فایل داده های متنی ورودی دارای سطر عنوان (هدر) باشد، لازم است این گزینه فعال گردد.

11- انتخاب سطر مرتبط با داده ورودی (Data columns): در صورتی که از فرمت زیر استفاده شود، نیازی به تنظیمات این بخش نیست.

<TICKER>, <PER> , <DATE> , <TIME> , <OPEN> , <HIGH> , <LOW> , <CLOSE> , <VOL> , <OPEN INT>

در صورتی که ترتیب ستون ها در فایل ورودی متفاوت با فرمت بالا باشد، لازم است کاربر قبل از تبدیل داده شماره ستون متناظر با هر یک از سرستون های مشخص شده را با دقت وارد نماید. اشتباه در مشخص کردن شماره هر ستون، می تواند منجر به خروجی اشتباه گردد.

ذخیره و بازیابی تنظیمات

12- بازیابی قالب تنظیمات (Load template): با کلیک بر روی این دکمه پنجره ای مطابق شکل زیر به کاربر نمایش داده می شود که قادر خواهد بود تنظمیات از قبل ذخیره شده خود را بر اساس نام قالب انتخاب نموده و بازیابی نماید. به کمک این گزینه دیگر نیازی به انتخاب های متعدد پوشه و فایل ورودی و مقصد و همچنین سایر تنظیمات نخواهد بود و در وقت کاربر بسیار صرفه جویی می نماید.
همچنین کاربر می تواند قالب های قبلی خود را پس از انتخاب در این پنجره با کلیک بر روی دکمه Delete template حذف نماید.

مهم: این کلید تنها در نسخه اشتراک ویژه فعال می باشد.

13- ذخیره تنظیمات (Save template): با کلیک بر روی این دکمه پنجره ای جهت انتخاب نام مورد نظر برای قالب در حال ذخیره، به کاربر نمایش داده می شود که پس از وارد نمودن نام قالب، تنظیمات موجود بر روی صفحه اصلی بر روی سرور وب سایت پیوت پوینت ذخیره شده و به هنگام نیاز مجدد کاربر به سادگی قابل بازیابی خواهد بود.

مهم: این کلید تنها در نسخه اشتراک ویژه فعال می باشد.

14- بازیابی تنظیمات پیش فرض نرم افزار (Reset to default): با کلیک بر روی این دکمه و پس از تایید مجدد کاربر، تمام تنظیمات نرم افزار به حالت پیش فرض نرم افزار در خواهد آمد.

گام نهایی – تبدیل داده

15- تبدیل داده (Convert): با کلیلک بر روی این دکمه، فرآیند تبدیل داده شروع شده و درصد پیشرفت بر روی نوار ابزار مربوطه نمایش داده می شود. در حین تبدیل، سایر قسمت ها غیر فعال می گردد.
در صورتی که کاربر قصد انصراف از تبدیل داده در حین فرآیند تبدیل را داشته باشد، می تواند با کلیک بر روی دکمه Cancel که پس از شروع فرآیند نمایش داده می شود، فرآیند را متوقف نماید.

سایر امکانات

16- راهنما (Help): با کلیک بر روی این گزینه، کاربر به صفحه راهنمای کاربری نرم افزار Vania AMC بر روی وب سایت پیوت پوینت هدایت می شود.