به نکات مهم زیر هنگام استفاده از نرم افزار Vania AMC توجه نمایید:

نکته 1

برای تبدیل داده ها، از نرم افزار تبدیل داده وانیا (Vania AMC) و نرم افزار دانلودر (The Downloader) و MetaStock به طور همزمان بر روی یک شاخه خروجی استفاده ننمایید. این کار می تواند در روند تبدیل اختلال ایجاد نماید.

نکته 2

بسته شدن غیرعادی نرم افزارهای تحلیل مانند MetaStock، Dynamic Trader و … و همچنین نرم افزارهای تبدیل داده مانند Downloader و این نرم افزار می تواند باعث تخریب دیتابیس شود. در این حالت در صورت انتخاب گزینه Append or update data با خطای خرابی دیتابیس (Corrupted) مواجه می شوید. در صورتی که مایلید دیتابیس قبلی کاملا پاک شده و دیتابیس جدید جایگزین شود از گزینه Replace existing database استفاده نمایید و در غیر این صورت پوشه جدیدی برای این تبدیل در نظر بگیرید.

نکته 3

در برخی موارد بسته شدن غیرعادی نرم افزارهای ذکر شده در بند 2 می تواند باعث قفل شدن دیتابیس شود. در این صورت تمام نرم افزارهای مرتبط را بسته و به پوشه فایلهای مقصد رفته و تمامی فایلهایی که با “~” شروع می شوند را پاک نموده و سپس مجدد اقدام به تبدیل داده ها نمایید.

نکته 4

بهترین حالت برای تبدیل داده ها بستن نرم افزارهای دیگر تبدیل و تحلیل می باشد. در صورتی که از نرم افزار داینامیک تریدر استفاده می کنید و مایلید نرم افزار در حین فرآیند تبدیل باز بماند، ممکن است با خطای no bar data در داینامیک مواجه شوید (در مواردی که از حالت live استفاده می کنید و یا همزمان با فرآیند تبدیل داده ها، چارت یا ورک اسپیسی را باز نمایید) که این مورد به دلیل عدم دسترسی DT به فایل ها در حین فرآیند تبدیل می باشد که پس از پایان تبدیل مرتفع خواهد شد و شما می توانید مجددا Chart یا Workspace مورد نظر را باز نموده و از دیتای آپدیت شده استفاده نمایید. این مورد در صورت تبدیل با نرم افزار Downloader هم اتفاق می افتد.

نکته 5

یکی از نکات بسیار مهم در استفاده از نرم افزار Vania AMC این است که نام فایل های csv و txt ورودی و همچنین نام نماد درون فایل، در ورژن فعلی نرم افزار باید به زبان انگلیسی باشد و حروف فارسی به هنگام تبدیل به ؟ تبدیل می شوند.