​لیست زیر واچینگ لیست سبز پیوتی (بلند مدت)، بر اساس پیوت سالیانه و میانگین متحرک 200 روزه سهام برای دوره های معاملاتی بین سه ماه تا یکسال می باشد.

این لیست به صورت تعریف شده بر اساس درصد فاصله سطح پیوت R2 سالیانه تا آخرین قیمت بسته شدن سهام مرتب شده است. این موضوع این امکان را به کاربر می دهد تا سهم های با احتمال بازدهی بالاتر را تحلیل نموده و در صورت گرفتن سیگنال خرید نسبت به انجام معامله اقدام نماید.

نکات مهم:

1- در صورت عدم آشنایی با پیوت ها، قبل از هرگونه اقدام جهت استفاده از این سطوح، مقاله آشنایی با پیوت پوینت را مطالعه فرمایید.

2- این لیست، صرفا یک واچینگ لیست بوده و کاربر می بایست بر اساس استراتژی معاملاتی خود اقدام به تحلیل و معامله نماید.

3- این لیست به صورت ماهیانه به روز می شود.

آخرین بروزرسانی: 10 اردیبهشت 1399
%R2-Last Close%R2-PPLast CloseMA200Yearly PPPivotsSymbol
146176587015220552263 Pivots... شمواد
135141604754395914 Pivots... شپلی
110123183561442117306 Pivots... فسلیر
109133892655917988 Pivots... تپولا
10514318670784915779 Pivots... آینده
102153844905218667505 Pivots... غگلستا
94140363216612925 Pivots... تپکو
93130385703125332399 Pivots... لخانه
91130318231083926468 Pivots... بایکا
91124401733068734139 Pivots... ثنظام
90125644022095459 Pivots... غگل
89125207316117847173711 Pivots... فپنتا
88129676703556155506 Pivots... فمراد
881571189679788682 Pivots... سباقر
871501006697478875423 Pivots... شرنگی
86112702046986154 Pivots... دهدشت
8410013039882112042 Pivots... فنرژی
84105273614872448 Pivots... جهرم
83118273051595522881 Pivots... کهرام
83125632743505136 Pivots... سفاسی
821231056967168594 Pivots... کصدف
81103231013352050 Pivots... داراب
80114267351588722553 Pivots... سمتاز
80152471482082933736 Pivots... پارتا
80100625423562 Pivots... خساپا
79152698042799449521 Pivots... بسویچ
79128680893145053203 Pivots... زنگان
78108583384499 Pivots... خودرو
7812412609628910000 Pivots... شتولی
77131325101727724950 Pivots... پلاست
7697293817552620 Pivots... شستان
731631222275802680410 Pivots... سفار
73118235991374318731 Pivots... ولراز
73105480172956440377 Pivots... گپارس
72138727984133952781 Pivots... کشرق
72103250713992125 Pivots... فسا
7214517038546211940 Pivots... کحافظ
72115779974209462077 Pivots... فلامی
70140342041854024205 Pivots... داوه
7094208731578918332 Pivots... واحصا
70117409002177732061 Pivots... تکنار
70120839056378764790 Pivots... دقاضی
69125455792385634316 Pivots... غاذر
68137830615177358624 Pivots... خلنت
68119432103001133085 Pivots... فافزا
6810013400086528111915 Pivots... ساذری
67120386081667429372 Pivots... شلعاب
6712613616948710054 Pivots... کفرآور
6789271620852397 Pivots... توسعه
66115872433945467455 Pivots... غشوکو
66140768052737353033 Pivots... کالا
66135559412584739367 Pivots... کگاز
64102243701346619837 Pivots... ثعتما
64113631193354048603 Pivots... دابور
64109828350256484 Pivots... حاریا
64138236351374816245 Pivots... ددام
64138475842449632651 Pivots... تکشا
63118347502289325908 Pivots... وثخوز
62128420392854429893 Pivots... شتوکا
62138402731635227467 Pivots... کبافق
629712960574681106578 Pivots... غدشت
6295198621304216447 Pivots... ثزاگرس
61154909382811357532 Pivots... فرابورس
6195794555426528 Pivots... سپرمی
59157271611280516732 Pivots... ختراک
58140908202911259911 Pivots... بورس
589715605856112556 Pivots... وآتوس
589015438644112836 Pivots... غیوان
57109362981784327271 Pivots... تابا
57120556853338639782 Pivots... سنیر
57130619153564442255 Pivots... فنورد
57137383772390525366 Pivots... حپترو
571081320019312399259 Pivots... دشیری
57107512724213878 Pivots... شفارا
56135441221778529314 Pivots... آبین
55119292681827020674 Pivots... سفانو
5488362822352975 Pivots... کابگن
54126276631328218808 Pivots... فولای
53134612913236340066 Pivots... بشهاب
5313821581881313881 Pivots... دیران
53101205541118915646 Pivots... لازما
5311517902988712721 Pivots... دروز
5212920149724313380 Pivots... ثپردیس
521191165696842280651 Pivots... کدما
5191267581169921205 Pivots... سایرا
51121624431554271 Pivots... وآفری
51116602953431842086 Pivots... کمنگنز
51134251371039116243 Pivots... حآسا
5190424616523372 Pivots... وگردش
49113440172900930823 Pivots... نمرینو
4998168751165112638 Pivots... سلار
4812626251835417178 Pivots... ولیز
48100315171833123347 Pivots... شگل
48106504529253617 Pivots... وپسا
48108456212187632392 Pivots... پاکشو
48139531123223289 Pivots... وحکمت
481321012544789464405 Pivots... بکاب
48140305411430518811 Pivots... افرا
48135200591039712613 Pivots... دبالک
48134489912060930898 Pivots... ستران
48127293371444319013 Pivots... کمینا
47122284111282718821 Pivots... دالبر
47136429271998126721 Pivots... زکشت
47135342121539221439 Pivots... سدشت
47110359011642125123 Pivots... سکارون
47125647102682442120 Pivots... کپارس
47921028355614478495 Pivots... کایتا
46119266921179217804 Pivots... لسرما
4677427215813515 Pivots... وسالت
4611715843794810622 Pivots... تکنو
46119515942744534301 Pivots... دارو
4512015451579510184 Pivots... ثقزوی
4598361361710726528 Pivots... شپاکسا
45142402211588924074 Pivots... کاذر
45128201981102712849 Pivots... ثامان
45121964653264963265 Pivots... غشان
45101351881917625380 Pivots... کگهر
45126470962576730143 Pivots... دتماد
45136413522213025266 Pivots... کی بی سی
44124420502157327070 Pivots... کمرجان
441231050434356804 Pivots... غسالم
4499188931184113666 Pivots... فنفت
44130386481605024097 Pivots... وبرق
4412216873798410929 Pivots... تمحرکه
4412518690797911918 Pivots... ثاباد
431241285668638224 Pivots... دسانکو
439414106821110378 Pivots... ثاصفا
43105286451535019937 Pivots... فسپا
431321509084979303 Pivots... وجامی
43104976005037568136 Pivots... لخزر
43121500002669032286 Pivots... فجام
4270180391068115115 Pivots... قشرین
42107286251712019628 Pivots... خفولا
42111978348216587 Pivots... وسرمد
4212417620966811150 Pivots... وثوق
42121362602098123293 Pivots... دکپسول
42123371801668923564 Pivots... دحاوی
42102935006351965374 Pivots... خپویش
41115475922529431225 Pivots... غپآذر
41143423851620724548 Pivots... مادیرا
41101324361763722652 Pivots... فخاس
40130237761088914456 Pivots... دکوثر
4012919366964411781 Pivots... سدبیر
40117677772436343654 Pivots... وارس
4011416451717910728 Pivots... وایرا
39107330951899822247 Pivots... نیرو
3971581674306547512 Pivots... شسم
3995754546445377 Pivots... سخواف
3911116300749010725 Pivots... دلقما
38118283771585817990 Pivots... زماهان
38132987532708758663 Pivots... ختور
38108484902353332124 Pivots... بموتو
38128995564757460259 Pivots... دلر
3871334123852687 Pivots... ورازی
37119328502108020549 Pivots... قشکر
37125749563517445609 Pivots... دفارا
371231578868494496768 Pivots... شسینا
37106288521329519141 Pivots... کسعدی
37128263341025215746 Pivots... لپیام
37116704026534449 Pivots... ثغرب
3695601672929742140 Pivots... شزنگ
36124515162955531339 Pivots... کپشیر
36113441302292328078 Pivots... غگرجی
36137831714649947589 Pivots... کرمان
36122896332035461 Pivots... فاهواز
3510819263946112519 Pivots... فلات
35127923443885479 Pivots... لکما
35109279641562817977 Pivots... داسوه
3589555003852239533 Pivots... قچار
34136590522537433594 Pivots... قثابت
34117230251218914249 Pivots... مداران
3412821876963312883 Pivots... دامین
3410319430944612866 Pivots... سمگا
34120533824423246 Pivots... وملت
3412020370836812368 Pivots... کرازی
341091386068058854 Pivots... شجم
33128276951456616163 Pivots... حتوکا
3392581135314028 Pivots... بنو
33120607503056336735 Pivots... لبوتان
33128312461313618215 Pivots... کلوند
32111200491012612562 Pivots... شدوص
32124734173654843355 Pivots... دپارس
32102378002005524556 Pivots... قهکمت
3189850142425900 Pivots... ممسنی
3162451738323649 Pivots... سنوین
31110821404768651236 Pivots... غدام
3110117225807811223 Pivots... شکف
311211300361217703 Pivots... ثالوند
311241497466169087269 Pivots... خودکفا
31105435002578927775 Pivots... سقاین
31102832554324653722 Pivots... شاملا
30121588482721034702 Pivots... شکبیر
301051100274954869749 Pivots... غمهرا
30112402601633624627 Pivots... حبندر
30112564824723449 Pivots... بخاور
301201234556997253 Pivots... برکت
2996254001132316745 Pivots... ثتوسا
29114716335734323 Pivots... چفیبر
2987787043545445 Pivots... کازرو
2912617628950710100129 Pivots... کفپارس
2999337791848221782 Pivots... رتکو
2813025455939314151 Pivots... خفنر
28109358101465421884 Pivots... شفا
281311176739866509 Pivots... ثتران
28113875535965251 Pivots... ثنام
2891385001975425731 Pivots... ریشمک
28116219961237612988 Pivots... غالبر
28132523971977728803 Pivots... بالاس
28741206286809188379 Pivots... انرژی
27129935938355192 Pivots... ثنوسا
2711620505914312088 Pivots... دسبحا
271151531777129044 Pivots... ونیکی
2711923834975913833 Pivots... ساروم
2784281015971933 Pivots... سمایه
27125810944727245660 Pivots... قاسم
279718232987711713 Pivots... سغرب
261201140450306558 Pivots... سیلام
2693298814991953 Pivots... آرمان
26891489474189934 Pivots... قجام
2693521472794234060 Pivots... فسدید
2671535083722839339 Pivots... دعبید
26123734123713941404 Pivots... زپارس
26121522832889329796 Pivots... لابسا
26137943544208049959 Pivots... سصفها
26128207691034311442 Pivots... حتاید
261201167844988066589 Pivots... وپخش
26120254121011014487 Pivots... دزهراوی
26121412691760123428 Pivots... چکاوه
25103443282022427361 Pivots... فجر
25123620992957034845 Pivots... سبهان
25105277001466416879 Pivots... فلوله
25115281651393616379 Pivots... دکیمی
25128503121817227620 Pivots... وآذر
2511018052849410733 Pivots... وثنو
25115665443621938642 Pivots... گکوثر
25114277391050116160 Pivots... کساپا
251241153247526411 Pivots... سشمال
2561719574834855643 Pivots... مارون
25112552322629532380 Pivots... زگلدشت
24108375201409022436 Pivots... شغدیر
241231576569798764 Pivots... سرود
24110527452958131216 Pivots... غچین
241331075113431757136 Pivots... کتوکا
24122361501920320145 Pivots... حخزر
2478382302407526669 Pivots... حرهشا
24107972044855814 Pivots... غپاک
24118634572208936021 Pivots... غدیس
2497442981927827753 Pivots... شکلر
2383206411299713913 Pivots... شبریز
23106467431731728011 Pivots... شوینده
23104764534235846223 Pivots... شاوان
23112893339635181 Pivots... ولشرق
237914971781010259 Pivots... وامید
2399596133513685 Pivots... فبیرا
23100283401182617377 Pivots... زقیام
2310217307902410499 Pivots... سهرمز
22117478002304026822 Pivots... کاسپین
22104919532535490 Pivots... سفارود
221201372170677595 Pivots... حسیر
22128258731188213804 Pivots... سهگمت
2241620140695365 Pivots... نبروج
2277344672206023676 Pivots... شخارک
22106660432944538819 Pivots... ساینا
2192378091887023926 Pivots... گکیش
21118508942481928229 Pivots... قمرو
2130832980907749 Pivots... شتهران
21104620002684336780 Pivots... شبصیر
21111222241175612720 Pivots... خمحور
21103437112006525980 Pivots... ساربیل
21102444224252658 Pivots... میهن
21110225841156512994 Pivots... شپاس
21641251975589219 Pivots... پلوله
211161532005210585264 Pivots... کسرام
21119902022849849670 Pivots... لپارس
20119405601855522216 Pivots... کسرا
20101263351157015698 Pivots... شپارس
20110333321634819053 Pivots... شنفت
2094225821314113965 Pivots... اپرداز
20130353951417718447 Pivots... مفاخر
2087416722088526759 Pivots... وحافظ
20107280651067116249 Pivots... غشصفا
20811023057756754 Pivots... ولتجار
20124266011193014159 Pivots... کوثر
1997793634181547987 Pivots... قپیرا
1910217930900110547 Pivots... ساروج
19931256807049077179 Pivots... افق
19117938945285121 Pivots... وصنا
1882937154566084 Pivots... بساما
18841468991089447 Pivots... شبندر
181251238452576498 Pivots... خزر
18105817839314701 Pivots... وتوس
18101754403496244197 Pivots... شکربن
18116762630544144 Pivots... آ س پ
1714028972900714145 Pivots... غمینو
1794265791194716034 Pivots... فرآور
17841090162666907 Pivots... فن آوا
17119300951142716012 Pivots... کساوه
1710218089827810449 Pivots... بمیلا
1781204501137813121 Pivots... کرماشا
1685339261899721260 Pivots... دسینا
1610117630722910164 Pivots... غفارس
1694205381085212300 Pivots... سیستم
1694793537044736 Pivots... حفارس
162319428865318388 Pivots... تفیرو
16114949946315135 Pivots... ولغدر
161081344650047485 Pivots... فالوم
161231431560567419 Pivots... ساراب
16108830474562046281 Pivots... زشگزا
1612323469959912155 Pivots... شیران
16102429220632452 Pivots... وسکاب
16891090060466670 Pivots... شتران
15104216991044612249 Pivots... خفناور
159618787933811036 Pivots... بپاس
151091170357446421 Pivots... ثباغ
151181819575739568 Pivots... پاسا
15117894022292347215 Pivots... قنقش
15126979848684962 Pivots... اعتلا
1576631504020441101 Pivots... شصفها
15108243571032313364 Pivots... وتوشه
141041756079949825 Pivots... وسنا
14109564102632830722 Pivots... زفکا
14127453131900222738 Pivots... قشیر
14119258171106713412 Pivots... خنصیر
1495275011559915985 Pivots... فروس
14100699984072439599 Pivots... پدرخش
141171436168657489 Pivots... بزاگرس
1310018755675010599 Pivots... فنوال
13117352311430218365 Pivots... بالبر
1392283751550016699 Pivots... دفرا
1312026692735513649 Pivots... وشمال
13112572923413035 Pivots... حریل
13931116125843564946 Pivots... پارس
131101233761176590 Pivots... خموتور
12106686924823730 Pivots... شپترو
1287247201422814778 Pivots... شرانل
12124486542191124247 Pivots... بنیرو
1298347481808519582 Pivots... قزوین
11118550002265927916 Pivots... دشیمی
111111471762197740 Pivots... خشرق
11107294801517715804 Pivots... سیمرغ
11108316061526616835 Pivots... قلرست
11119247251035212460 Pivots... فاما
1199922533945118 Pivots... وسین
1165285011752419064 Pivots... قشهد
10125346501525016946 Pivots... وساخت
1083775904796746687 Pivots... شراز
10113272391392014061 Pivots... چافست
101121192554416165 Pivots... ثرود
101061391648847422 Pivots... نتوس
1090663628103836 Pivots... ثنور
10115922483471746940 Pivots... نطرین
10114379351576919404 Pivots... بهپاک
10118253201019212703 Pivots... کترام
91091900080879918 Pivots... سخزر
9102249001007913433 Pivots... غبشهر
972850754855405 Pivots... شپنا
91111819670779410 Pivots... والبر
9111976140415038 Pivots... تکمبا
98318637972511070 Pivots... وکادو
910323032936112349 Pivots... دسبحان
91151825177539221 Pivots... فولاژ
91251211147475839 Pivots... پارسیان
9109656882904234118 Pivots... درازک
91021629379188730 Pivots... ونفت
81071406154247350 Pivots... وگستر
896415001966022901 Pivots... کطبس
8100709872807038425 Pivots... کفرا
81111010345455164 Pivots... ولبهمن
8104229851039212168 Pivots... چکاپا
81081522355227904 Pivots... غشهد
877383171968823305 Pivots... کپرور
81071001443235209 Pivots... چکارن
81061139656175960 Pivots... وپست
81141109847975588 Pivots... خوساز
81081081242965605 Pivots... پلاسک
7109355121210218208 Pivots... بترانس
7109479992458024490 Pivots... حسینا
7122497361712323853 Pivots... تیپیکو
7114438441442421816 Pivots... پسهند
61131024934715112 Pivots... سشرق
673748185063146005 Pivots... دماوند
670200001037712507 Pivots... فخوز
684584726253371 Pivots... وآرین
6117661042089332210 Pivots... کماسه
61021125954415867 Pivots... وتوصا
61041254854456469 Pivots... خچرخش
612322350806710533 Pivots... خکمک
51251060002410849599 Pivots... بکام
568599836123761 Pivots... شلرد
51071913584079706 Pivots... شفارس
598750002859939755 Pivots... سخاش
51121055241085211 Pivots... ثعمرا
5105398581701220265 Pivots... فباهنر
493840230574527 Pivots... فوکا
4134818043112636366 Pivots... فسرب
49521045992811223 Pivots... شسپا
41302001538019008 Pivots... غنوش
492773063458241834 Pivots... اوان
4104390521271987 Pivots... خاور
3102916835434676 Pivots... وصنعت
393537322922877 Pivots... وآیند
31091058540915230 Pivots... سدور
3641114806995670081 Pivots... زاگرس
3104321091096316212 Pivots... ولانا
31051069151575353 Pivots... ما
366276501635117084 Pivots... غپونه
210219900709510053 Pivots... سکرما
2811610008095690584 Pivots... شفن
2921111549735876 Pivots... اخابر
211629300951513782 Pivots... دتولید
191482592079925536 Pivots... کاما
1115754325603538 Pivots... ثمسکن
191776035294094 Pivots... وبیمه
171859239355067 Pivots... ومعادن
1961409375663272610 Pivots... واحیا
11051181349225820 Pivots... سصوفی
1881854083039891 Pivots... فایرا
194462901630423957 Pivots... سبجنو
0116624123202898 Pivots... خریخت
011129444913713880 Pivots... حکشتی
0103301241543214790 Pivots... قنیشا
0115384001204117765 Pivots... خدیزل
0991285953446424 Pivots... رکیش
-1131549002036923579 Pivots... تلیسه
-1105291391185314085 Pivots... دجابر
-11211106235974965 Pivots... سپاها
-11161079745774923 Pivots... وبهمن
-1120706722680731642 Pivots... غبهنوش
-283451022482423 Pivots... وزمین
-2120885031823943 Pivots... ثشرق
-21031669568768006 Pivots... سخوز
-277654003277736082 Pivots... جم پیلن
-294327071337716419 Pivots... شیراز
-288558422405928982 Pivots... خراسان
-39424629994612344 Pivots... کنور
-366945339465523 Pivots... ثاژن
-3107828033793866 Pivots... اتکام
-3961142946995654 Pivots... سرچشمه
-391386713121958 Pivots... وشهر
-3132416501059017295 Pivots... خرینگ
-311423841794610706 Pivots... توریل
-4110453001673420777 Pivots... بکهنوج
-499802634163866 Pivots... اتکای
-41302324079099674 Pivots... وهور
-4991113545495342 Pivots... واتی
-41192256688299828 Pivots... تایرا
-412535050997314848 Pivots... فاذر
-5102849936173994 Pivots... سیدکو
-5113625812346727910 Pivots... پتایر
-51151961983478643 Pivots... وپترو
-51081387144886317 Pivots... وایران
-598692128993297 Pivots... گوهران
-5751302958367045 Pivots... ارفع
-5941036540295031 Pivots... وسبحان
-69124433975512082 Pivots... غمارگ
-691550025682711 Pivots... خکاوه
-6108535131721224168 Pivots... زبینا
-6110815928833640 Pivots... ثاخت
-61151508048596557 Pivots... ودی
-6112850002886337403 Pivots... غگلپا
-6991492762437009 Pivots... حفاری
-6841230850596243 Pivots... فملی
-71191198731765093 Pivots... غپینو
-775470052220724982 Pivots... پرداخت
-7941235149325924 Pivots... وخاور
-7119533571842122659 Pivots... حپارسا
-785475032109423815 Pivots... غویتا
-773238921127612806 Pivots... مبین
-7841349664266817 Pivots... پارسان
-791389461634818882 Pivots... فاسمین
-7102949539094349 Pivots... دی
-7102659027963014 Pivots... پردیس
-8103787624493578 Pivots... وتعاون
-8103711626003212 Pivots... آریان
-81191402650435857 Pivots... سمازن
-81191273137455318 Pivots... فاراک
-8114334971007914339 Pivots... خمحرکه
-8105322051342514371 Pivots... زشریف
-9102830283380337577 Pivots... کخاک
-91171706107826571802 Pivots... وملی
-91151174140364966 Pivots... سکرد
-99925399985011593 Pivots... شاراک
-91171102638864595 Pivots... البرز
-10871183050545712 Pivots... کاوه
-101061194844635225 Pivots... کقزوی
-1161340291755918836 Pivots... آپ
-11113949032293956 Pivots... خمهر
-11100277881152812365 Pivots... رمپنا
-111091813500767 Pivots... وپارس
-1175256911209312960 Pivots... بفجر
-1171483422392504 Pivots... ذوب
-1153277231432415976 Pivots... جم
-121041883957388108 Pivots... خکار
-12109411301252917342 Pivots... کیمیا
-1291567521672617 Pivots... ونیرو
-121221929263997641 Pivots... سفارس
-12109328311029313789 Pivots... کروی
-12101889534973873 Pivots... وتوسم
-12110411951301717169 Pivots... تپمپی
-131141642761986674 Pivots... وتوکا
-1311229675942512196 Pivots... غشاذر
-13136488391344417999 Pivots... پخش
-1394635024942839 Pivots... خکرمان
-131071422042385944 Pivots... وملل
-13851494059546962 Pivots... وبملت
-13891078939324915 Pivots... کیسون
-1468315231544716154 Pivots... همراه
-141201820668297113 Pivots... آسیا
-141021653664507046 Pivots... ملت
-1497484318002104 Pivots... خپارس
-1483973238414540 Pivots... وکار
-15691095648725507 Pivots... ومعلم
-1510930233914812239 Pivots... مرقام
-1585634626822899 Pivots... سجام
-151081645541966707 Pivots... پکویر
-15116962303591437608 Pivots... غصینو
-15581154352426190 Pivots... کگل
-1669705931593522 Pivots... زنجان
-1689709525913157 Pivots... ولساپا
-1611827304920710535 Pivots... چدن
-1698904134433843 Pivots... خاذین
-161131388005203154762 Pivots... بمپنا
-16951642854937042 Pivots... فارس
-1676865934454103 Pivots... فولاد
-1669835136494113 Pivots... واعتبار
-1676420821784419957 Pivots... رانفور
-171191258643714749 Pivots... ولملت
-1782581252466426429 Pivots... شپدیس
-17119456161631817183 Pivots... تاپکیش
-17118435961063916466 Pivots... سبزوا
-18991211039934986 Pivots... سامان
-18941206645845083 Pivots... وصندوق
-1864983043974892 Pivots... هرمز
-18107425691560116763 Pivots... زمگسا
-1890924235673965 Pivots... تاپیکو
-18991037141264234 Pivots... وبوعلی
-2096951334083858 Pivots... وغدیر
-21104998232923871 Pivots... دانا
-2186840531193567 Pivots... پترول
-2178563452466224902 Pivots... شبهرن
-2199692722512732 Pivots... خزامیا
-21901153538794752 Pivots... تاصیکو
-2197785228973130 Pivots... نوین
-21741519463346870 Pivots... خاهن
-22671189250975545 Pivots... میدکو
-2210433494968612749 Pivots... پکرمان
-231112180771367972 Pivots... ختوقا
-23851038039694306 Pivots... تنوین
-231041350374451950878 Pivots... قصفها
-2380737524563127 Pivots... امید
-23611393607662 Pivots... وبصادر
-24103307281133511484 Pivots... زدشت
-24112464991250616630 Pivots... کهمدا
-24981760455246732 Pivots... وبشهر
-25841038738394211 Pivots... وسپه
-25106714721642571 Pivots... ورنا
-26101639720752364 Pivots... وساپا
-2690877182869734143 Pivots... خصدرا
-2699973331923600 Pivots... وسینا
-261071038930003668 Pivots... ثشاهد
-27691442753046235 Pivots... کچاد
-2769892041113827 Pivots... ونوین
-2887772626722956 Pivots... وپاسار
-281001134030834036 Pivots... ولصنم
-291002754087499735 Pivots... فزرین
-29702249796929319 Pivots... های وب
-29881568351675852 Pivots... رتاپ
-3011531566081024 Pivots... خگستر
-31106952527943185 Pivots... خبهمن
-31571383542606 Pivots... وتجارت
-32992670269499129 Pivots... غشهداب
-33871174837754215 Pivots... لوتوس
-3411332755589010169 Pivots... وسدید
-341011127226363670 Pivots... وخارزم
-361092067939496358 Pivots... ثفارس
-36962193963597142 Pivots... تبرک
-37831792355206142 Pivots... وبانک
-4256421771495015666 Pivots... سپ
سبد خرید

تمام تلاش ما ایجاد ابزارهایی سهل و مناسب برای کاربرانمان است تا بتوانند تمرکز خود را بر روی تحلیل خود بگذارند.

در کنار این مسئولیت، در جهت ارتقای دانش عمومی و تخصصی مشتریانمان نیز تلاش خواهیم نمود.

درگاه پرداخت

تمامی حقوق نرم افزارهای ارائه شده متعلق به وب سایت پیوت پوینت می باشد.