لیست زیر واچینگ لیست سبز پیوتی (میان مدت)، بر اساس پیوت سالیانه و پیوت فصلی سهام برای دوره های معاملاتی بین یک تا سه ماه می باشد.

این لیست به صورت تعریف شده بر اساس درصد فاصله سطح پیوت R2 فصلی تا آخرین قیمت بسته شدن سهام مرتب شده است. این موضوع این امکان را به کاربر می دهد تا سهم های با احتمال بازدهی بالاتر را تحلیل نموده و در صورت گرفتن سیگنال خرید نسبت به انجام معامله اقدام نماید.

نکات مهم:

1- در صورت عدم آشنایی با پیوت ها، قبل از هرگونه اقدام جهت استفاده از این سطوح، مقاله آشنایی با پیوت پوینت را مطالعه فرمایید.

2- این لیست، صرفا یک واچینگ لیست بوده و کاربر می بایست بر اساس استراتژی معاملاتی خود اقدام به تحلیل و معامله نماید.

3- این لیست به صورت ماهیانه به روز می شود.

آخرین بروزرسانی: 10 اردیبهشت 1399
%R2-Last Close%R2-PPLast CloseYearly PPSeasonal PPPivotsSymbol
90111186701577916759 Pivots... آینده
8284892679888792 Pivots... تپولا
81114363229253072 Pivots... تپکو
7793273624482510 Pivots... جهرم
7697644054595761 Pivots... غگل
7495318232646828334 Pivots... بایکا
6881231020502146 Pivots... داراب
6770382223196437419 Pivots... ومشان
6787676705550660353 Pivots... فمراد
6081250721252221 Pivots... فسا
6090680895320357400 Pivots... زنگان
58112170381194012701 Pivots... کحافظ
5765844906750580254 Pivots... غگلستا
5660625562610 Pivots... خساپا
5596698044952155176 Pivots... بسویچ
5578126091000010961 Pivots... شتولی
5563207316173711197131 Pivots... فپنتا
5460293826202827 Pivots... شستان
54111768055303356132 Pivots... کالا
5267480174037743708 Pivots... گپارس
5176243701983720915 Pivots... ثعتما
4885854996846068460 Pivots... کلر
4856267352255325423 Pivots... سمتاز
47111908205991163300 Pivots... بورس
4767779976207768461 Pivots... فلامی
47115909385753261911 Pivots... فرابورس
4676455793431637808 Pivots... غاذر
4698402732746729680 Pivots... کبافق
4675386082937232172 Pivots... شلعاب
4573872436745573494 Pivots... غشوکو
4476727985278159576 Pivots... کشرق
4449583499564 Pivots... خودرو
44108201491338013914 Pivots... ثپردیس
4476267582120521879 Pivots... سایرا
4369471483373639679 Pivots... پارتا
4261325102495028733 Pivots... پلاست
4276362982727129166 Pivots... تابا
4164156051255613428 Pivots... وآتوس
4156198621644717849 Pivots... ثزاگرس
4065631194860353590 Pivots... دابور
4096441222931431621 Pivots... آبین
3967424633723535 Pivots... وگردش
3941273052288126868 Pivots... کهرام
3956409003206136297 Pivots... تکنار
3975559413936744362 Pivots... کگاز
3889157211047911464 Pivots... وآوا
3840208731833220520 Pivots... واحصا
3749235991873121588 Pivots... ولراز
3676475843265136945 Pivots... تکشا
364110569859410200 Pivots... کصدف
3693215811388115148 Pivots... دیران
3563512738784246 Pivots... شفارا
3334271623972697 Pivots... توسعه
3392964656326567013 Pivots... غشان
3350828364847330 Pivots... حاریا
3362830615862468211 Pivots... خلنت
3371361362652828055 Pivots... شپاکسا
3186154511018410907 Pivots... ثقزوی
3141129605106578120026 Pivots... غدشت
3136385703239937029 Pivots... لخانه
31102517843357233572 Pivots... فروی
3162556853978244748 Pivots... سنیر
3071365402571427792 Pivots... رنیک
2980262511717818839 Pivots... ولیز
2971624442714725 Pivots... وآفری
2980271611673219434 Pivots... ختراک
2952342042420528909 Pivots... داوه
2949609646805255 Pivots... وهنر
2963179021272114151 Pivots... دروز
2977284111882120610 Pivots... دالبر
2845180391511515959 Pivots... قشرین
281011080166726893 Pivots... ثجوان
28661165698065189827 Pivots... کدما
28831050468047364 Pivots... غسالم
2877251371624318168 Pivots... حآسا
2864456213239235492 Pivots... پاکشو
27541028357849585140 Pivots... کایتا
2782489913089834232 Pivots... ستران
2774266921780419510 Pivots... لسرما
27100987535866362402 Pivots... ختور
274913200199259112445 Pivots... دشیری
2682186901191812995 Pivots... ثاباد
2683677774365446664 Pivots... وارس
2655315172334725657 Pivots... شگل
2655236351624519184 Pivots... ددام
2648205541564617488 Pivots... لازما
2581194301286613442 Pivots... سمگا
2586402212407426854 Pivots... کاذر
2462383772536629491 Pivots... حپترو
2496423852454826927 Pivots... مادیرا
2473850159006100 Pivots... ممسنی
245112222780410100340 Pivots... سفار
2465324362265224438 Pivots... فخاس
2467158431062211772 Pivots... تکنو
2474201981284914303 Pivots... ثامان
2325134000111915131795 Pivots... ساذری
2377386482409726816 Pivots... وبرق
2354351882538027982 Pivots... کگهر
2255276631880821747 Pivots... فولای
2271342122143924318 Pivots... سدشت
2278704044494801 Pivots... ثغرب
2285896354615877 Pivots... فاهواز
2170288521914120621 Pivots... کسعدی
2135794565287116 Pivots... سپرمی
217714894993410181 Pivots... قجام
2162515943430138518 Pivots... دارو
2159612914006646685 Pivots... بشهاب
2131432103308539795 Pivots... فافزا
2042632751365358 Pivots... سفاسی
2062647104212047898 Pivots... کپارس
2069305411881121638 Pivots... افرا
2028131191079712265 Pivots... خعمرا
2027839056479078828 Pivots... دقاضی
1951359012512328420 Pivots... سکارون
1972254001674517603 Pivots... ثتوسا
19751438998099809 Pivots... ومهان
1944292682067424141 Pivots... سفانو
1967371802356426428 Pivots... دحاوی
1988312461821519710 Pivots... کلوند
18611012546440574431 Pivots... بکاب
1861168731092912362 Pivots... تمحرکه
1896176289100129106369 Pivots... کفپارس
1862787054455741 Pivots... کازرو
1862484903212435356 Pivots... بموتو
1838362829753107 Pivots... کابگن
1867192631251913618 Pivots... فلات
1863164511072811912 Pivots... وایرا
1851286451993722339 Pivots... فسپا
1741187781507715628 Pivots... خبازرس
1739515973551743654 Pivots... درهآور
1744602954208648912 Pivots... کمنگنز
1749976006813676502 Pivots... لخزر
1759470963014334522 Pivots... دتماد
1735420392989336257 Pivots... شتوکا
1743619154225550512 Pivots... فنورد
1730347502590831273 Pivots... وثخوز
1759163001072511949 Pivots... دلقما
1752601674214046110 Pivots... شزنگ
1775203701236813546 Pivots... کرازی
16971176765096955 Pivots... ثتران
1658420502707031007 Pivots... کمرجان
1647754553775958 Pivots... سخواف
1640141061037811663 Pivots... ثاصفا
16651386088549694 Pivots... شجم
1663385002573127301 Pivots... ریشمک
1556200591261314786 Pivots... دبالک
1538136161005411394 Pivots... کفرآور
1541440173082335870 Pivots... نمرینو
1542719575564358053 Pivots... مارون
14511251992199477 Pivots... پلوله
14551285682249463 Pivots... دسانکو
1418340242893133091 Pivots... بتک
1447286251962822278 Pivots... خفولا
1480375202243623719 Pivots... شغدیر
1489254551415115342 Pivots... خفنر
141001075115713660914 Pivots... کتوکا
1354429272672131547 Pivots... زکشت
13451206288837994082 Pivots... انرژی
13741300377038471 Pivots... ثالوند
1267607503673540925 Pivots... لبوتان
1287523972880331447 Pivots... بالاس
1253281019332067 Pivots... سمایه
12621100276974976251 Pivots... غمهرا
1247293371901322449 Pivots... کمینا
1265263341574617893 Pivots... لپیام
1251362602329326882 Pivots... دکپسول
1269443282736129332 Pivots... فجر
1274590523359437999 Pivots... قثابت
1228587015226351467 Pivots... شمواد
12731497468726996745 Pivots... خودکفا
1261200491256213932 Pivots... شدوص
1256378002455627050 Pivots... قهکمت
1219427235154000 Pivots... وسالت
1244978365877581 Pivots... وسرمد
1149500003228637482 Pivots... فجام
1142535083933941977 Pivots... دعبید
115415090930310905 Pivots... وجامی
1159995566025969203 Pivots... دلر
1172467432801130002 Pivots... شوینده
1123334126872990 Pivots... ورازی
10751140465587171 Pivots... سیلام
1071205051208813247 Pivots... دسبحا
1065218761288314631 Pivots... دامین
1073238341383315183 Pivots... ساروم
1067875552515773 Pivots... ثنام
1025168751263814813 Pivots... سلار
10261006697542387946 Pivots... شرنگی
1055237761445616836 Pivots... دکوثر
1042330952224725518 Pivots... نیرو
1051413522526630085 Pivots... کی بی سی
1057515163133935908 Pivots... کپشیر
1073620003678039164 Pivots... شبصیر
1063442982775329801 Pivots... شکلر
1010154381283615316 Pivots... غیوان
956749564560952493 Pivots... دفارا
962358102188424126 Pivots... شفا
930188931366615861 Pivots... فنفت
953298819532126 Pivots... آرمان
953521473406037062 Pivots... فسدید
964588483470238967 Pivots... شکبیر
960416722675928329 Pivots... وحافظ
9821532008526491429 Pivots... کسرام
874935951925793 Pivots... ثنوسا
8641234572538140 Pivots... برکت
8541023067547149 Pivots... ولتجار
869277391616017706 Pivots... کساپا
8341189686829594 Pivots... سباقر
843531132893999 Pivots... وحکمت
859716343234837 Pivots... چفیبر
848172251122312553 Pivots... شکف
872793547364962 Pivots... حفارس
838235851730418432 Pivots... غبهار
753821405123657722 Pivots... غدام
759734174335549457 Pivots... دپارس
754533832463723 Pivots... وملت
761283401737718849 Pivots... زقیام
746441302807832301 Pivots... غگرجی
748832555372260197 Pivots... شاملا
746279641797720544 Pivots... داسوه
769254121448716044 Pivots... دزهراوی
745283771799020937 Pivots... زماهان
717620153655672 Pivots... نبروج
745149711025911055 Pivots... وامید
731935006537476247 Pivots... خپویش
673503122762030793 Pivots... وآذر
647193661178113944 Pivots... سدبیر
6721153264117123 Pivots... سشمال
663919554905982 Pivots... سفارود
669634573602139748 Pivots... غدیس
657276951616318685 Pivots... حتوکا
648230251424916444 Pivots... مداران
631555003953344841 Pivots... قچار
6661167846658974329 Pivots... وپخش
623581674751249933 Pivots... شسم
552564834493905 Pivots... بخاور
559339262126022507 Pivots... دسینا
55815317904410165 Pivots... ونیکی
575902024967054273 Pivots... لپارس
562281651637918280 Pivots... دکیمی
551402602462728012 Pivots... حبندر
576187551059911136 Pivots... فنوال
566754404419747503 Pivots... شکربن
434475923122537080 Pivots... غپآذر
462893351815740 Pivots... ولشرق
459552323238036138 Pivots... زگلدشت
342435002777531729 Pivots... سقاین
338344672367625774 Pivots... شخارک
330581140284613 Pivots... بنو
358263351569817207 Pivots... شپارس
347923454796461 Pivots... لکما
358660433881942886 Pivots... ساینا
351831714758956719 Pivots... کرمان
347378092392626296 Pivots... گکیش
349204501312114078 Pivots... کرماشا
246937160846584 Pivots... بساما
255437112598028710 Pivots... ساربیل
262361502014522783 Pivots... حخزر
22832977498285 Pivots... شتهران
22194281838819317 Pivots... تفیرو
271762641444542 Pivots... آ س پ
259620993484539716 Pivots... سبهان
248277001687919052 Pivots... فلوله
250764534622351703 Pivots... شاوان
2611576587649957 Pivots... سرود
250173071049911718 Pivots... سهرمز
251931535746762628 Pivots... نوری
177894024721551158 Pivots... قنقش
136328502054924469 Pivots... قشکر
136504536173751 Pivots... وپسا
139182321171313246 Pivots... سغرب
12781673397703 Pivots... پشاهن
185289721414515736 Pivots... غمینو
183266921364914712 Pivots... وشمال
053522832979634235 Pivots... لابسا
071686937304012 Pivots... شپترو
046219961298815033 Pivots... غالبر
057817847015199 Pivots... وتوس
046180521073312264 Pivots... وثنو
068922551185460 Pivots... وسین
034337792178225051 Pivots... رتکو
-1481090066707277 Pivots... شتران
-155478002682230540 Pivots... کاسپین
-182355121820819220 Pivots... بترانس
-131206411391315607 Pivots... شبریز
-154207691144213312 Pivots... حتاید
-166353951844720963 Pivots... مفاخر
-153333321905321445 Pivots... شنفت
-150412692342827120 Pivots... چکاوه
-2701431574198255 Pivots... ساراب
-23814689944710430 Pivots... شبندر
-26918195956810563 Pivots... پاسا
-253383172330524542 Pivots... کپرور
-253180891044911574 Pivots... بمیلا
-245793634798753647 Pivots... قپیرا
-249734124140448267 Pivots... زپارس
-274840245274715 Pivots... فوکا
-2601170364217107 Pivots... ثباغ
-269709873842540973 Pivots... کفرا
-375537328772983 Pivots... وآیند
-367234691215513601 Pivots... شیران
-344665443864244829 Pivots... گکوثر
-353429224522719 Pivots... وسکاب
-356663638364123 Pivots... ثنور
-3521372175958744 Pivots... حسیر
-355699983959943529 Pivots... پدرخش
-354943544995959183 Pivots... سصفها
-347225841299414834 Pivots... شپاس
-365572930353344 Pivots... حریل
-342444226583021 Pivots... میهن
-449283751669918281 Pivots... دفرا
-446200001250713161 Pivots... فخوز
-448187871103612215 Pivots... بپاس
-451186371107011874 Pivots... وکادو
-449176301016411351 Pivots... غفارس
-4921060004959952922 Pivots... بکام
-446280651624918479 Pivots... غشصفا
-457243571336414877 Pivots... وتوشه
-439972058146715 Pivots... غپاک
-464249001343314556 Pivots... غبشهر
-5381256807717986888 Pivots... افق
-52715788696768118654 Pivots... شسینا
-595294441388014345 Pivots... حکشتی
-538596136854106 Pivots... فبیرا
-538527453121636338 Pivots... غچین
-532285011906420553 Pivots... قشهد
-552258731380416130 Pivots... سهگمت
-576438442181623528 Pivots... پسهند
-528176201115012993 Pivots... وثوق
-5681522379048583 Pivots... غشهد
-543222241272014679 Pivots... خمحور
-552347481958221563 Pivots... قزوین
-639265791603418060 Pivots... فرآور
-6751024951125525 Pivots... سشرق
-634225821396515907 Pivots... اپرداز
-654300951601218310 Pivots... کساوه
-6451116126494671945 Pivots... پارس
-6481344674858489 Pivots... فالوم
-648938951215906 Pivots... وصنا
-659230321234913551 Pivots... دسبحان
-7531238464987527 Pivots... خزر
-771462902395725104 Pivots... سبجنو
-758352311836520734 Pivots... بالبر
-750859250675306 Pivots... ومعادن
-774661043221035109 Pivots... کماسه
-737179301054712138 Pivots... ساروج
-734850754055882 Pivots... شپنا
-744405602221625984 Pivots... کسرا
-850564103072234805 Pivots... زفکا
-861750003975542902 Pivots... سخاش
-841276501708418042 Pivots... غپونه
-859773064183444773 Pivots... اوان
-849949951355881 Pivots... ولغدر
-862922484694052327 Pivots... نطرین
-86418251922110246 Pivots... فولاژ
-861379351940421637 Pivots... بهپاک
-847584733713644 Pivots... وآرین
-85819000991811030 Pivots... سخزر
-863253201270314204 Pivots... کترام
-9541471777408703 Pivots... خشرق
-962482592553627154 Pivots... کاما
-936247201477816493 Pivots... شرانل
-971682993613936139 Pivots... قرن
-949700004081542407 Pivots... دتوزیع
-979754335383804 Pivots... ثمسکن
-94117560982511224 Pivots... وسنا
-1037508942822933469 Pivots... قمرو
-10561081256056233 Pivots... پلاسک
-1053979849625760 Pivots... اعتلا
-105518196941010566 Pivots... والبر
-10341114807008174905 Pivots... زاگرس
-1036275011598518155 Pivots... فروس
-10511629387309732 Pivots... ونفت
-1031205381230014094 Pivots... سیستم
-10651055252115742 Pivots... ثعمرا
-1054656883411838228 Pivots... درازک
-10531406173508226 Pivots... وگستر
-1056247251246014203 Pivots... فاما
-1047294801580417904 Pivots... سیمرغ
-1033775904668752024 Pivots... شراز
-1145415002290125516 Pivots... کطبس
-11581109855886274 Pivots... خوساز
-11481436174898650 Pivots... بزاگرس
-11601409377261078179 Pivots... واحیا
-1159916846765115 Pivots... وصنعت
-1165497362385326813 Pivots... تیپیکو
-1153550002791631963 Pivots... دشیمی
-115819135970610745 Pivots... شفارس
-1161199001005310949 Pivots... سکرما
-1161321091621217723 Pivots... ولانا
-1151453132273826549 Pivots... قشیر
-1145945355235785 Pivots... ثاژن
-1156776040944415 Pivots... وبیمه
-1177384001776519191 Pivots... خدیزل
-1175437002029022116 Pivots... کویر
-1146258171341215610 Pivots... خنصیر
-12571302970457321 Pivots... ارفع
-12531111558766393 Pivots... اخابر
-1263386719582074 Pivots... وشهر
-1244316061683519259 Pivots... قلرست
-1265223501053311849 Pivots... خکمک
-12481139659606730 Pivots... وپست
-1227599837614115 Pivots... شلرد
-1231810944566054005 Pivots... قاسم
-12441391674228463 Pivots... نتوس
-12581211158396698 Pivots... پارسیان
-1218631504110146809 Pivots... شصفها
-12621285964246946 Pivots... رکیش
-13471192561657065 Pivots... ثرود
-1350486542424728212 Pivots... بنیرو
-1349654003608238325 Pivots... جم پیلن
-1354398582026522561 Pivots... فباهنر
-13781106249655406 Pivots... سپاها
-13481001452095896 Pivots... چکارن
-1347976150385758 Pivots... تکمبا
-1362327071641917572 Pivots... شیراز
-13491010351645880 Pivots... ولبهمن
-1373818043636641058 Pivots... فسرب
-1394416501729518649 Pivots... خرینگ
-13231090169077689 Pivots... فن آوا
-1346210451122312451 Pivots... شسپا
-134918540989110772 Pivots... فایرا
-14391233765907662 Pivots... خموتور
-1469624128983188 Pivots... خریخت
-1460246291234413253 Pivots... کنور
-14561058552305832 Pivots... سدور
-1411278352156921569 Pivots... شصدف
-1433266011415917152 Pivots... کوثر
-1463293001378215366 Pivots... دتولید
-1441229851216813903 Pivots... چکاپا
-15441125958676647 Pivots... وتوصا
-15361610009058499929 Pivots... شفن
-1571885039434353 Pivots... ثشرق
-1644479992449028110 Pivots... حسینا
-1650558422898231434 Pivots... خراسان
-1649344091769919503 Pivots... فسازان
-16621036550315388 Pivots... وسبحان
-1646346501694619939 Pivots... وساخت
-1675815936403909 Pivots... ثاخت
-1638272391406116448 Pivots... چافست
-1647238921280613565 Pivots... مبین
-1742451024232648 Pivots... وزمین
-1720748184600551811 Pivots... دماوند
-1777350501484816330 Pivots... فاذر
-1724830474628155453 Pivots... زشگزا
-1759389461888220168 Pivots... فاسمین
-1748691213623038524 Pivots... هجرت
-17481181358206550 Pivots... سصوفی
-1837277231597616559 Pivots... جم
-1821216991224914656 Pivots... خفناور
-1850291391408515807 Pivots... دجابر
-18491142956546242 Pivots... سرچشمه
-19521669580068917 Pivots... سخوز
-19731198750935588 Pivots... غپینو
-1965253991159312435 Pivots... شاراک
-19771273153185784 Pivots... فاراک
-1960238411070611974 Pivots... توریل
-1947483425042636 Pivots... ذوب
-197123240967410883 Pivots... وهور
-2057706723164236006 Pivots... غبهنوش
-20671508065577235 Pivots... ودی
-2071533572265924969 Pivots... حپارسا
-20451230862436792 Pivots... فملی
-2079328311378914645 Pivots... کروی
-20761813767820 Pivots... وپارس
-2060535132416826700 Pivots... زبینا
-2038470052498227070 Pivots... پرداخت
-2047550027112975 Pivots... خکاوه
-20521235159246474 Pivots... وخاور
-2043301241479016809 Pivots... قنیشا
-2036340291883619947 Pivots... آپ
-2059625812791031171 Pivots... پتایر
-2137390519872262 Pivots... خاور
-21311254864697564 Pivots... خچرخش
-21521492770097732 Pivots... حفاری
-2155835141134244 Pivots... واعتبار
-2156659030143313 Pivots... پردیس
-2156949543494789 Pivots... دی
-2158711632123525 Pivots... آریان
-214720015900810699 Pivots... غنوش
-22451113553425988 Pivots... واتی
-2272949039564302 Pivots... خمهر
-22401349668177484 Pivots... پارسان
-2241475032381526186 Pivots... غویتا
-2255787635783951 Pivots... وتعاون
-22511387163177112 Pivots... وایران
-22731422059446373 Pivots... وملل
-22471079749235687 Pivots... وبهمن
-2262334971433915924 Pivots... خمحرکه
-2345849939944504 Pivots... سیدکو
-2344692132973701 Pivots... گوهران
-2341802638664379 Pivots... اتکای
-23361154361906491 Pivots... کگل
-2339244331208213516 Pivots... غمارگ
-2354850003740342226 Pivots... غگلپا
-2343828038664428 Pivots... اتکام
-2366411301734218935 Pivots... کیمیا
-246382302666927633 Pivots... حرهشا
-2434584931483320 Pivots... بجهرم
-2453973245404845 Pivots... وکار
-24431183057126270 Pivots... کاوه
-2474302331223913146 Pivots... مرقام
-24421095655075842 Pivots... ومعلم
-24721645567077214 Pivots... پکویر
-2443705935223729 Pivots... زنجان
-2438256911296014074 Pivots... بفجر
-245022566982811350 Pivots... تایرا
-2542453002077723947 Pivots... بکهنوج
-2560484321042277 Pivots... خپارس
-25261069153536352 Pivots... ما
-25531194852255833 Pivots... کقزوی
-2584435961646617622 Pivots... سبزوا
-2581488391799920041 Pivots... پخش
-2645549002357928167 Pivots... تلیسه
-26561402658576674 Pivots... سمازن
-26541174149665626 Pivots... سکرد
-2641983048925152 Pivots... هرمز
-26661929276418548 Pivots... سفارس
-26451494069627597 Pivots... وبملت
-2645420821995721327 Pivots... رانفور
-26581642870427611 Pivots... فارس
-2643830283757742535 Pivots... کخاک
-2732315231615417509 Pivots... همراه
-2760296751219613582 Pivots... غشاذر
-27461078949155391 Pivots... کیسون
-2748635028393132 Pivots... خکرمان
-2744322051437116335 Pivots... زشریف
-2742865941034416 Pivots... فولاد
-274019619864310124 Pivots... وپترو
-28511102645955270 Pivots... البرز
-28491883981089108 Pivots... خکار
-2843277881236513933 Pivots... رمپنا
-2852411951716919370 Pivots... تپمپی
-28551642766747545 Pivots... وتوکا
-29491519468707241 Pivots... خاهن
-2944581252642928682 Pivots... شپدیس
-2937567526172937 Pivots... ونیرو
-2943709531573483 Pivots... ولساپا
-3011404992557525575 Pivots... ساوه
-3042889538734394 Pivots... وتوسم
-3070334941274913656 Pivots... پکرمان
-30531211049865487 Pivots... سامان
-31391393662695 Pivots... وبصادر
-31431653670467988 Pivots... ملت
-3150840535673848 Pivots... پترول
-3144904138434306 Pivots... خاذین
-3152737531273321 Pivots... امید
-31471206650835615 Pivots... وصندوق
-3160692727322967 Pivots... خزامیا
-32521388005476262052 Pivots... بمپنا
-32521153547525160 Pivots... تاصیکو
-3253951338584226 Pivots... وغدیر
-32481037142344719 Pivots... وبوعلی
-3340924239654409 Pivots... تاپیکو
-33491383606616 Pivots... وتجارت
-3349273041053512151 Pivots... چدن
-33311189255456001 Pivots... میدکو
-34451442762356568 Pivots... کچاد
-3452456161718319719 Pivots... تاپکیش
-3451998238714320 Pivots... دانا
-35551760467327371 Pivots... وبشهر
-3545785231303493 Pivots... نوین
-3527634628993219 Pivots... سجام
-3564714725712810 Pivots... ورنا
-3531563452490227582 Pivots... شبهرن
-36251706107180287354 Pivots... وملی
-36371820671138465 Pivots... آسیا
-36441038742114592 Pivots... وسپه
-3646892038273864 Pivots... ونوین
-3758464991663018587 Pivots... کهمدا
-3755639723642601 Pivots... وساپا
-37371038043064787 Pivots... تنوین
-3738425691676319387 Pivots... زمگسا
-37621038936684027 Pivots... ثشاهد
-3746877183414337532 Pivots... خصدرا
-37461350375087857455 Pivots... قصفها
-37611134040364382 Pivots... ولصنم
-3849772629563206 Pivots... وپاسار
-3890327551016910652 Pivots... وسدید
-3832962303760844957 Pivots... غصینو
-38371258647495650 Pivots... ولملت
-3948973336004013 Pivots... وسینا
-39491568358526361 Pivots... رتاپ
-3942307281148413054 Pivots... زدشت
-403422497931910087 Pivots... های وب
-405327540973510744 Pivots... فزرین
-40602670291299915 Pivots... غشهداب
-41382180779729292 Pivots... ختوقا
-41802067963586744 Pivots... ثفارس
-42661127236703946 Pivots... وخارزم
-4259315610241149 Pivots... خگستر
-4255952531853543 Pivots... خبهمن
-4421337991552715527 Pivots... زکوثر
-44291013543414341 Pivots... تملت
-44391174842154678 Pivots... لوتوس
-47411792361426724 Pivots... وبانک
-4735421771566616401 Pivots... سپ
-49362193971428141 Pivots... تبرک
-50221291552285228 Pivots... شگویا
سبد خرید

تمام تلاش ما ایجاد ابزارهایی سهل و مناسب برای کاربرانمان است تا بتوانند تمرکز خود را بر روی تحلیل خود بگذارند.

در کنار این مسئولیت، در جهت ارتقای دانش عمومی و تخصصی مشتریانمان نیز تلاش خواهیم نمود.

درگاه پرداخت

تمامی حقوق نرم افزارهای ارائه شده متعلق به وب سایت پیوت پوینت می باشد.