لیست زیر واچینگ لیست زرد پیوتی (میان مدت)، بر اساس پیوت سالیانه و پیوت فصلی سهام برای دوره های معاملاتی بین یک تا سه ماه می باشد.

این لیست به صورت تعریف شده بر اساس درصد فاصله سطح پیوت PP فصلی تا آخرین قیمت بسته شدن سهام مرتب شده است. این موضوع این امکان را به کاربر می دهد تا سهم های با احتمال تغییر روندبالاتر را تحلیل نموده و در صورت گرفتن سیگنال خرید نسبت به انجام معامله اقدام نماید.

نکات مهم:

1- در صورت عدم آشنایی با پیوت ها، قبل از هرگونه اقدام جهت استفاده از این سطوح، مقاله آشنایی با پیوت پوینت را مطالعه فرمایید.

2- این لیست، صرفا یک واچینگ لیست بوده و کاربر می بایست بر اساس استراتژی معاملاتی خود اقدام به تحلیل و معامله نماید.

3- این لیست به صورت ماهیانه به روز می شود.

آخرین بروزرسانی: آوریل 1, 2020 5:02 ب.ظ
%PP2-Last Close%PP1-Last CloseLast CloseYearly PPSeasonal PPTICKERSymbol
-8.4114.2887801.0080410.00100340.00CEFARسفار
-1.9312.5011709.0011482.0013173.00GHENOOSHغنوش
-10.587.5537000.0033085.0039795.00FEAFZAفافزا
-7.156.898180.007595.008744.00HESEYRحسیر
-11.726.5529348.0025908.0031273.00VASAKHOZوثخوز
-3.976.019838.009447.0010430.00SHBANDARشبندر
-3.305.225590.005405.005882.00SHAPNAشپنا
-10.204.7183990.0075423.0087946.00SHRANGIشرنگی
-6.124.649300.008730.009732.00VANAFTونفت
-7.744.5510898.0010054.0011394.00KEFARAVARکفرآور
-12.334.2277000.0067505.0080254.00GHEGOLESTAغگلستا
-6.494.1949931.0046687.0052024.00SHRAZشراز
-2.193.936047.005914.006285.00SHPOLIشپلی
-10.583.8518712.0016732.0019434.00KHTRAKختراک
-6.343.499270.008682.009594.00CEBAGHERسباقر
-12.722.916278.005479.006461.00LEKEMAلکما
-12.602.7938600.0033736.0039679.00PEARTAپارتا
-14.072.7149177.0042255.0050512.00FENAVARDفنورد
-7.972.7016058.0014778.0016493.00SHRANOLشرانل
-12.082.6523517.0020674.0024141.00CEFANOسفانو
-7.812.514301.003965.004409.00TAPIKOتاپیکو
-9.752.5017712.0015985.0018155.00FEROSفروس
-10.312.4432132.0028817.0032919.00CEGHAYENسقاین
-10.042.392209.001987.002262.00KHAVARخاور
-9.172.3724832.0022553.0025423.00CEMOTAZسمتاز
-15.762.1635489.0029893.0036257.00SHTOOKAشتوکا
-10.992.1627514.0024490.0028110.00HESINAحسینا
-12.372.1112724.0011150.0012993.00VASOOGHوثوق
-11.222.0924537.0021782.0025051.00RETAKOرتکو
-14.842.0254350.0046281.0055453.00ZESHAGZAزشگزا
-12.912.009925.008643.0010124.00VAPETROوپترو
-13.051.9110700.009303.0010905.00VAJAMIوجامی
-13.141.8014550.0012638.0014813.00CELARسلار
-14.141.7932880.0028229.0033469.00GHEMARVقمرو
-8.301.7312239.0011223.0012451.00SHSPAشسپا
-12.391.6715600.0013666.0015861.00FENAFTفنفت
-14.601.628330.007113.008465.00ASIAآسیا
-8.471.6113157.0012042.0013370.00FNERGYفنرژی
-9.651.445326.004812.005403.00VAHONARوهنر
-9.361.3751000.0046223.0051703.00SHAVANشاوان
-7.891.378673.007988.008792.00TPOULAتپولا
-11.671.3519455.0017183.0019719.00TOPKISHتاپکیش
-8.521.3371000.0064946.0071945.00PARSپارس
-11.031.3146200.0041101.0046809.00SHSFAHAشصفها
-14.741.166279.005353.006352.00MAما
-7.871.137400.006817.007484.00PARSANپارسان
-16.960.953961.003289.003999.00VAHEKMATوحکمت
-10.100.9438603.0034702.0038967.00SHKABIRشکبیر
-9.380.9289000.0080651.0089827.00KEDAMAکدما
-13.640.9015985.0013804.0016130.00CEHEGMATسهگمت
-15.570.8328669.0024205.0028909.00DEAVEداوه
-4.260.825110.004892.005152.00HORMOZهرمز
-17.990.7943309.0035517.0043654.00DERAHAVARدرهآور
-5.750.7374360.0070081.0074905.00ZAGROSزاگرس
-17.920.64117898.0096768.00118654.00SHSINAشسینا
-13.500.567619.006590.007662.00KHMOTORخموتور
-12.000.5620429.0017977.0020544.00DEOSVEHداسوه
-7.420.5214000.0012960.0014074.00BEFAJRبفجر
-0.250.511554.001550.001562.00KEBADEکباده
-4.260.487666.007339.007703.00PESHAHENپشاهن
-6.110.452174.002041.002184.00FBASTEMفبستم
-10.890.3551630.0046005.0051811.00DAMAVANDدماوند
-11.480.357960.007046.007988.00MELATملت
-14.430.1737355.0031964.0037419.00VAMOSHANومشان
-8.550.174490.004106.004498.00VAGHADIRوغدیر
-11.010.0946225.0041133.0046268.00CENEYRسنیر
-8.960.0643499.0039599.0043529.00PEDERAKHSHپدرخش
-9.290.063130.002839.003132.00KHKERMANخکرمان
-17.750.0687300.0071802.0087354.00VAMELLIوملی
-15.940.005650.004749.005650.00VALEMELLATولملت
سبد خرید

تمام تلاش ما ایجاد ابزارهایی سهل و مناسب برای کاربرانمان است تا بتوانند تمرکز خود را بر روی تحلیل خود بگذارند.

در کنار این مسئولیت، در جهت ارتقای دانش عمومی و تخصصی مشتریانمان نیز تلاش خواهیم نمود.

درگاه پرداخت

تمامی حقوق نرم افزارهای ارائه شده متعلق به وب سایت پیوت پوینت می باشد.