Vania AMC (اشتراک ویژه)

تومان40,000

با نرم افزار تبدیل داده وانیا ای ام سی (VaniaAMC) به سادگی داده های اسکی و فایلهای txt و csv خود را به فرمت متااستاک تبدیل نمایید.

همراه با امکان ذخیره و بازیابی تنظیمات

هزینه اشتراک سالیانه

توضیحات

تبدیل فایل های txt و csv به فرمت متااستاک
سرعت بالای تبدیل داده
امکان تبدیل مستقیم فایل ورودی روزانه به خروجی های روزانه، هفتگی و ماهانه با فرمت شمسی
امکان تعریف ستونها برای ورودی های غیر استاندارد نرم افزار دانلودر متااستاک
امکان ذخیره و بازیابی قالب های تنظیمات نرم افزار

اطلاعات بیشتر

تبدیل فایل اسکی به فرمت متااستاک

دارد

تبدیل روزانه به روزانه

دارد

تبدیل روزانه به هفتگی (شمسی)

دارد

تبدیل روزانه به ماهانه (شمسی)

دارد

امکان تعریف ستون های داده

دارد

امکان ذخیره و بازیابی تنظیمات

دارد