Vania AMC (نسخه رایگان)

تومان0

با نرم افزار تبدیل داده وانیا ای ام سی (VaniaAMC) به سادگی داده های اسکی و فایلهای txt و csv خود را به فرمت متااستاک تبدیل نمایید.

هزینه اشتراک سالیانه

توضیحات

تبدیل فایل های txt و csv به فرمت متااستاک
سرعت بالای تبدیل داده
امکان تبدیل مستقیم فایل ورودی روزانه به خروجی های روزانه، هفتگی و ماهانه با فرمت شمسی
امکان تعریف ستونها برای ورودی های غیر استاندارد نرم افزار دانلودر متااستاک

اطلاعات بیشتر

تبدیل فایل اسکی به فرمت متااستاک

دارد

تبدیل روزانه به روزانه

دارد

تبدیل روزانه به هفتگی (شمسی)

دارد

تبدیل روزانه به ماهانه (شمسی)

دارد

امکان تعریف ستون های داده

دارد