لیست زیر واچینگ لیست سبز پیوتی (کوتاه مدت)، بر اساس پیوت فصلی و پیوت ماهیانه سهام برای دوره های معاملاتی بین یک هفته تا یک ماه می باشد.

این لیست به صورت تعریف شده بر اساس درصد فاصله سطح پیوت R2 ماهیانه تا آخرین قیمت بسته شدن سهام مرتب شده است. این موضوع این امکان را به کاربر می دهد تا سهم های با احتمال بازدهی بالاتر را تحلیل نموده و در صورت گرفتن سیگنال خرید نسبت به انجام معامله اقدام نماید.

نکات مهم:

1- در صورت عدم آشنایی با پیوت ها، قبل از هرگونه اقدام جهت استفاده از این سطوح، مقاله آشنایی با پیوت پوینت را مطالعه فرمایید.

2- این لیست، صرفا یک واچینگ لیست بوده و کاربر می بایست بر اساس استراتژی معاملاتی خود اقدام به تحلیل و معامله نماید.

3- این لیست به صورت ماهیانه به روز می شود.

آخرین بروزرسانی: 10 اردیبهشت 1399
%R2-Last Close%R2-PPLast CloseSeasonal PPMonthly PPPivotsSymbol
404715223858314489 Pivots... غشهد
3843266921471225754 Pivots... وشمال
386014220637312263 Pivots... وملل
3645238341518322392 Pivots... ساروم
3641277391770626753 Pivots... کساپا
345011987558810755 Pivots... غپینو
3437201491391419744 Pivots... ثپردیس
3443276501804225797 Pivots... غپونه
3333987536240298204 Pivots... ختور
3243249001455622977 Pivots... غبشهر
3244810945400574628 Pivots... قاسم
3246535132670048509 Pivots... زبینا
3233564839055591 Pivots... بخاور
3234386083217237813 Pivots... شلعاب
3241194301344218138 Pivots... سمگا
3150353952096330794 Pivots... مفاخر
3044352312073431652 Pivots... بالبر
2938415002551638633 Pivots... کطبس
2842344091950331023 Pivots... فسازان
284813871711212024 Pivots... وایران
2832254001760324600 Pivots... ثتوسا
2842590523799953146 Pivots... قثابت
2843438442352839242 Pivots... پسهند
2848661043510957143 Pivots... کماسه
2731365402779235385 Pivots... رنیک
2744949958818349 Pivots... ولغدر
2743300951831026595 Pivots... کساوه
2640402212685436272 Pivots... کاذر
2654350501633028677 Pivots... فاذر
2635412692712038615 Pivots... چکاوه
2638230251644420912 Pivots... مداران
2639768055613269526 Pivots... کالا
253112568086888119931 Pivots... افق
2535283772093726267 Pivots... زماهان
2532500003748247335 Pivots... فجام
2438709874097363893 Pivots... کفرا
2438908206330081533 Pivots... بورس
2428850161008208 Pivots... ممسنی
2443830475545371581 Pivots... زشگزا
2434276632174725567 Pivots... فولای
23511024955258354 Pivots... سشرق
2328644057616179 Pivots... غگل
2342265791806023013 Pivots... فرآور
2244361502278330812 Pivots... حخزر
2235405602598436680 Pivots... کسرا
2251232401088318717 Pivots... وهور
225316293973212983 Pivots... ونفت
2246294801790424627 Pivots... سیمرغ
2259302331314623133 Pivots... مرقام
2237831715671973874 Pivots... کرمان
2245355121922029738 Pivots... بترانس
2134750004290267716 Pivots... سخاش
2125315172565730390 Pivots... شگل
2126631195359060266 Pivots... دابور
2136281651828024926 Pivots... دکیمی
2148327071757226528 Pivots... شیراز
2034893357408005 Pivots... ولشرق
2023207316197131201803 Pivots... فپنتا
2037175601122415286 Pivots... وسنا
2027727985957668454 Pivots... کشرق
20281050473649786 Pivots... غسالم
1941787639516649 Pivots... وتعاون
1941316061925926618 Pivots... قلرست
1920361362805535783 Pivots... شپاکسا
1926318232833430057 Pivots... بایکا
1920455793780845031 Pivots... غاذر
1823844908025481219 Pivots... غگلستا
1840475032618639998 Pivots... غویتا
1820267352542326230 Pivots... سمتاز
1831328502446929558 Pivots... قشکر
1859328311464524390 Pivots... کروی
183311404717110098 Pivots... سیلام
1842938959067784 Pivots... وصنا
1838754404750364335 Pivots... شکربن
1840762645426387 Pivots... آ س پ
1820559414436254799 Pivots... کگاز
17241006698794695166 Pivots... شرنگی
1723475923708045144 Pivots... غپآذر
1723935007624789015 Pivots... خپویش
1737909386191177561 Pivots... فرابورس
1756224971008716745 Pivots... های وب
1625148941018113860 Pivots... قجام
1617208732052020635 Pivots... واحصا
1623235851843222250 Pivots... غبهار
1637620003916452360 Pivots... شبصیر
1638312461971026180 Pivots... کلوند
1643289721573623473 Pivots... غمینو
1621168751481316194 Pivots... سلار
1620779976846175402 Pivots... فلامی
1630647104789857669 Pivots... کپارس
1643340291994727538 Pivots... آپ
1626277001905225500 Pivots... فلوله
1626484903535644406 Pivots... بموتو
1527371802642833878 Pivots... دحاوی
1519273625102647 Pivots... جهرم
1549818044105863266 Pivots... فسرب
1538453132654937625 Pivots... قشیر
1523854996846079777 Pivots... کلر
1524515974365447722 Pivots... درهآور
1523250722212341 Pivots... فسا
1451835142446332 Pivots... واعتبار
1427362602688232560 Pivots... دکپسول
1415293828272915 Pivots... شستان
144314315825511407 Pivots... ساراب
1430186901299516392 Pivots... ثاباد
1424556854474851131 Pivots... سنیر
1425330952551830087 Pivots... نیرو
1430168731236214723 Pivots... تمحرکه
1319978375819333 Pivots... وسرمد
1329467433000240996 Pivots... شوینده
1338943545918377534 Pivots... سصفها
13411170371079391 Pivots... ثباغ
1358421771640130159 Pivots... سپ
1353892038646592 Pivots... ونوین
1334515163590843447 Pivots... کپشیر
1328660434288657913 Pivots... ساینا
1331321091772327523 Pivots... ولانا
1227182321324616119 Pivots... سغرب
1226263351720723416 Pivots... شپارس
1225555004484149798 Pivots... قچار
1213180391595917993 Pivots... قشرین
124216695891713144 Pivots... سخوز
1214839057882882529 Pivots... دقاضی
1238453002394736621 Pivots... بکهنوج
1231180891157415405 Pivots... بمیلا
1219830616821178248 Pivots... خلنت
1220602954891256270 Pivots... کمنگنز
1228875557737654 Pivots... ثنام
1216609652555869 Pivots... وهنر
1234437112871036336 Pivots... ساربیل
1219828373307777 Pivots... حاریا
1238315231750925513 Pivots... همراه
1153273041215119771 Pivots... چدن
1118243702091523047 Pivots... ثعتما
1136181951056314806 Pivots... پاسا
1157411301893528990 Pivots... کیمیا
1142437002211634064 Pivots... کویر
1138190001103015271 Pivots... سخزر
1117293372244927657 Pivots... کمینا
115214026667410181 Pivots... سمازن
1131200491393216946 Pivots... شدوص
1131193661394416382 Pivots... سدبیر
1025383172454233672 Pivots... کپرور
1014676706035365452 Pivots... فمراد
1019480174370844518 Pivots... گپارس
1021587015146753374 Pivots... شمواد
1024236351918421039 Pivots... ددام
1016512742464856 Pivots... شفارا
1020456213549241919 Pivots... پاکشو
1027219961503319100 Pivots... غالبر
1035537329834365 Pivots... وآیند
1028444230213798 Pivots... میهن
1020420393625738369 Pivots... شتوکا
928215811514818514 Pivots... دیران
921172251255315578 Pivots... شکف
938979857607777 Pivots... اعتلا
925149711105513062 Pivots... وامید
929416722832935238 Pivots... وحافظ
925734174945763955 Pivots... دپارس
923964656701385891 Pivots... غشان
929748185181163352 Pivots... دماوند
944654003832549475 Pivots... جم پیلن
939398582256131036 Pivots... فباهنر
833916851157445 Pivots... وصنعت
820359012842032415 Pivots... سکارون
83213003847110698 Pivots... ثالوند
829337792505128241 Pivots... رتکو
823382302763333451 Pivots... حرهشا
819632753585726 Pivots... سفاسی
8361139667309029 Pivots... وپست
826176201299315133 Pivots... وثوق
836817851996463 Pivots... وتوس
819378092629634215 Pivots... گکیش
847416501864930554 Pivots... خرینگ
843294441434522117 Pivots... حکشتی
814132001112445124236 Pivots... دشیری
8541127239467888 Pivots... وخارزم
818677774666461661 Pivots... وارس
824187551113616260 Pivots... فنوال
832429227193500 Pivots... وسکاب
710105691020010345 Pivots... کصدف
7501350375745596557 Pivots... قصفها
75116427754511673 Pivots... وتوکا
726225821590719202 Pivots... اپرداز
724179301213815535 Pivots... ساروج
7381181365509179 Pivots... سصوفی
72612345814010488 Pivots... برکت
730773064477363374 Pivots... اوان
710267582187925992 Pivots... سایرا
750337991552724071 Pivots... زکوثر
746196191012414316 Pivots... وپترو
721441303230139048 Pivots... غگرجی
712385703702936853 Pivots... لخانه
7421211054879074 Pivots... سامان
726192631361816273 Pivots... فلات
715235992158821918 Pivots... ولراز
73013860969411349 Pivots... شجم
7411010358807637 Pivots... ولبهمن
7411058558328009 Pivots... سدور
724157211146413493 Pivots... وآوا
63415765995712466 Pivots... سرود
639572933444386 Pivots... حریل
6401095658428291 Pivots... ومعلم
6571038745927020 Pivots... وسپه
619441223162139211 Pivots... آبین
626285012055324005 Pivots... قشهد
623342122431829537 Pivots... سدشت
625204501407817304 Pivots... کرماشا
63915080723511524 Pivots... ودی
631347482156328012 Pivots... قزوین
615186701675917256 Pivots... آینده
6391078953918228 Pivots... کیسون
637223501184917298 Pivots... خکمک
652307281305421426 Pivots... زدشت
625607504092551457 Pivots... لبوتان
69187781562818141 Pivots... خبازرس
6371075116091482609 Pivots... کتوکا
6491038047877340 Pivots... تنوین
620383772949133664 Pivots... حپترو
642828044286158 Pivots... اتکام
550639726014478 Pivots... وساپا
526203701354617007 Pivots... کرازی
53014717870311872 Pivots... خشرق
510126091096112061 Pivots... شتولی
55118206846512637 Pivots... آسیا
514409003629737563 Pivots... تکنار
535486542821237817 Pivots... بنیرو
528173071171814250 Pivots... سهرمز
517937165848421 Pivots... بساما
535379352163729422 Pivots... بهپاک
5391142962428636 Pivots... سرچشمه
524150901090512758 Pivots... وجامی
519581146135106 Pivots... بنو
528404992557533212 Pivots... ساوه
5381069163528107 Pivots... ما
546624131884484 Pivots... خریخت
545425691938730683 Pivots... زمگسا
516342042890930880 Pivots... داوه
52211896959410202 Pivots... سباقر
532564103480544548 Pivots... زفکا
529682993613955268 Pivots... قرن
45131191226513025 Pivots... خعمرا
432451026483553 Pivots... وزمین
416278352156925086 Pivots... شصدف
4371154364918765 Pivots... کگل
445815939095856 Pivots... ثاخت
415719575805365150 Pivots... مارون
435277231655921330 Pivots... جم
419378002705033105 Pivots... قهکمت
442389462016828569 Pivots... فاسمین
424279642054423520 Pivots... داسوه
442692137015056 Pivots... گوهران
416179021415116053 Pivots... دروز
413198621784918229 Pivots... ثزاگرس
425533837234452 Pivots... وملت
427186371187415178 Pivots... وکادو
436272391644820794 Pivots... چافست
430550003196343715 Pivots... دشیمی
4251001458968295 Pivots... چکارن
424284112061023743 Pivots... دالبر
416440173587039201 Pivots... نمرینو
419515943851844740 Pivots... دارو
413976007650289583 Pivots... لخزر
436238411197418151 Pivots... توریل
418619155051254402 Pivots... فنورد
419288522062125041 Pivots... کسعدی
41812856946311309 Pivots... دسانکو
317698045517661616 Pivots... بسویچ
316347503127330963 Pivots... وثخوز
331976157587677 Pivots... تکمبا
338691213852451738 Pivots... هجرت
317281020672487 Pivots... سمایه
350563452758238780 Pivots... شبهرن
340482592715435651 Pivots... کاما
315141061166312699 Pivots... ثاصفا
338625813117146655 Pivots... پتایر
319298821262579 Pivots... آرمان
330216991465617154 Pivots... خفناور
329588483896746778 Pivots... شکبیر
332775905202460119 Pivots... شراز
343962304495768768 Pivots... غصینو
3391302973219604 Pivots... ارفع
24317061087354122256 Pivots... وملی
232258731613020073 Pivots... سهگمت
2381036553887662 Pivots... وسبحان
228205381409416438 Pivots... سیستم
24016455721411970 Pivots... پکویر
28362831073436 Pivots... کابگن
22427240004251 Pivots... وسالت
22781677037779 Pivots... پشاهن
234523973144739936 Pivots... بالاس
227222241467917846 Pivots... خمحور
22415320091429125749 Pivots... کسرام
250949043026446 Pivots... خمهر
220634573974853982 Pivots... غدیس
214351882798231235 Pivots... کگهر
217266921951023094 Pivots... لسرما
223896358777405 Pivots... فاهواز
241549002816739481 Pivots... تلیسه
142256911407418333 Pivots... بفجر
162275401074417179 Pivots... فزرین
117535084197746268 Pivots... دعبید
13114093778179108561 Pivots... واحیا
1481037147197066 Pivots... وبوعلی
135247251420318470 Pivots... فاما
119972067158284 Pivots... غپاک
13794571167792 Pivots... سپرمی
122489913423240743 Pivots... ستران
133258171561019564 Pivots... خنصیر
139296751358221506 Pivots... غشاذر
13313721874410389 Pivots... حسیر
128305412163824134 Pivots... افرا
14114927773210657 Pivots... حفاری
12514389980911619 Pivots... ومهان
138567529374130 Pivots... ونیرو
1261111563938897 Pivots... اخابر
128478003054037703 Pivots... کاسپین
128859253066751 Pivots... ومعادن
1141090176899640 Pivots... فن آوا
117754559586464 Pivots... سخواف
042635031324490 Pivots... خکرمان
037711635255209 Pivots... آریان
01312519947711100 Pivots... پلوله
017749565249364439 Pivots... دفارا
024793635364763879 Pivots... قپیرا
041581252868241259 Pivots... شپدیس
020164511191213703 Pivots... وایرا
012521473706246676 Pivots... فسدید
038479992811034686 Pivots... حسینا
028266011715220745 Pivots... کوثر
018324362443827550 Pivots... فخاس
012581674993351901 Pivots... شسم
0421194858338380 Pivots... کقزوی
017680895740058261 Pivots... زنگان
016475843694540855 Pivots... تکشا
0281153271239010 Pivots... سشمال
020402732968033407 Pivots... کبافق
012432103979538546 Pivots... فافزا
038754338045439 Pivots... ثمسکن
029508943346939172 Pivots... قمرو
030423852692732465 Pivots... مادیرا
0231023071498250 Pivots... ولتجار
039737533215292 Pivots... امید
018176289106369148400 Pivots... کفپارس
05016536798810946 Pivots... ملت
-125435003172934713 Pivots... سقاین
-115136161139411734 Pivots... کفرآور
-1261081262338507 Pivots... پلاسک
-119158431177213172 Pivots... تکنو
-13014061822610764 Pivots... وگستر
-17163001194915169 Pivots... دلقما
-142225661135015684 Pivots... تایرا
-138850004222661166 Pivots... غگلپا
-1381113559887985 Pivots... واتی
-141277881393319440 Pivots... رمپنا
-139483426363443 Pivots... ذوب
-123153171016512329 Pivots... ونیکی
-122902025427373222 Pivots... لپارس
-118442982980137053 Pivots... شکلر
-118237761683619821 Pivots... دکوثر
-130333322144525278 Pivots... شنفت
-128840247156457 Pivots... فوکا
-2281254875649670 Pivots... خچرخش
-230793549625983 Pivots... حفارس
-2431174156268076 Pivots... سکرد
-217832556019769801 Pivots... شاملا
-221413523008533593 Pivots... کی بی سی
-220358102412629269 Pivots... شفا
-235346501993925180 Pivots... وساخت
-236830284253559551 Pivots... کخاک
-2341285969469371 Pivots... رکیش
-215363230723098 Pivots... تپکو
-216188931586115879 Pivots... فنفت
-231558423143441760 Pivots... خراسان
-233634632194655 Pivots... سجام
-2261060005292282020 Pivots... بکام
-217180521226415075 Pivots... وثنو
-223429273154734008 Pivots... زکشت
-313894025115877263 Pivots... قنقش
-322187871221514960 Pivots... بپاس
-341877183753260519 Pivots... خصدرا
-333411951937030219 Pivots... تپمپی
-335182511024613133 Pivots... فولاژ
-3411106254067588 Pivots... سپاها
-326665444482950996 Pivots... گکوثر
-3271114807490584849 Pivots... زاگرس
-329497362681337342 Pivots... تیپیکو
-318385002730131633 Pivots... ریشمک
-322205051324716242 Pivots... دسبحا
-328764535170357911 Pivots... شاوان
-3321055257427685 Pivots... ثعمرا
-322271611943421403 Pivots... ختراک
-3491174846787586 Pivots... لوتوس
-428935957937056 Pivots... ثنوسا
-443484322773253 Pivots... خپارس
-437659033134614 Pivots... پردیس
-471028358514092762 Pivots... کایتا
-418200591478616404 Pivots... دبالک
-439983051526817 Pivots... هرمز
-425225841483417392 Pivots... شپاس
-420254121604420345 Pivots... دزهراوی
-436705937294986 Pivots... زنجان
-416919559827631 Pivots... سفارود
-414787057416622 Pivots... کازرو
-423945357857346 Pivots... ثاژن
-44626702991517586 Pivots... غشهداب
-419157886118654127070 Pivots... شسینا
-418283401884922941 Pivots... زقیام
-425181961056613950 Pivots... والبر
-431973248457128 Pivots... وکار
-419470963452237823 Pivots... دتماد
-433238921356517119 Pivots... مبین
-4221167847432991826 Pivots... وپخش
-421154511090712247 Pivots... ثقزوی
-424276951868521416 Pivots... حتوکا
-431185401077213465 Pivots... فایرا
-43014361865010502 Pivots... بزاگرس
-429275011815520260 Pivots... فروس
-525470052707035767 Pivots... پرداخت
-5321192570658624 Pivots... ثرود
-541488392004133012 Pivots... پخش
-518503123079340691 Pivots... وآذر
-5151100277625190857 Pivots... غمهرا
-513286252227824011 Pivots... خفولا
-533706723600650628 Pivots... غبهنوش
-543885043535872 Pivots... ثشرق
-529291391580721415 Pivots... دجابر
-516531139994355 Pivots... وحکمت
-518230321355118465 Pivots... دسبحان
-537889543946175 Pivots... وتوسم
-536924244096455 Pivots... تاپیکو
-526620993971646555 Pivots... سبهان
-5321109862747974 Pivots... خوساز
-516263341789321537 Pivots... لپیام
-530384001919128020 Pivots... خدیزل
-522821405772263821 Pivots... غدام
-51613446848910918 Pivots... فالوم
-544904143065929 Pivots... خاذین
-5341230867928669 Pivots... فملی
-515286452233923437 Pivots... فسپا
-625207691331215728 Pivots... حتاید
-611205541748817483 Pivots... لازما
-64217604737111682 Pivots... وبشهر
-619251371816819937 Pivots... حآسا
-630334971592424286 Pivots... خمحرکه
-645772632065024 Pivots... وپاسار
-618527453633842052 Pivots... غچین
-626301241680922456 Pivots... قنیشا
-622201981430315595 Pivots... ثامان
-630191351074513793 Pivots... شفارس
-616922554607449 Pivots... وسین
-633246291325317380 Pivots... کنور
-64419292854812591 Pivots... سفارس
-623339262250725839 Pivots... دسینا
-618584736444636 Pivots... وآرین
-641973340136478 Pivots... وسینا
-628229851390316872 Pivots... چکاپا
-617631504680950566 Pivots... شصفها
-620344672577426987 Pivots... شخارک
-6351383616956 Pivots... وتجارت
-626243571487718138 Pivots... وتوشه
-611624447255247 Pivots... وآفری
-621283751828122010 Pivots... دفرا
-630390522622799 Pivots... خاور
-643334941365621836 Pivots... پکرمان
-735533572496936929 Pivots... حپارسا
-744692729674487 Pivots... خزامیا
-716612914668549295 Pivots... بشهاب
-7411013543416675 Pivots... تملت
-742253991243516657 Pivots... شاراک
-7121165698982796962 Pivots... کدما
-733584933204097 Pivots... بجهرم
-747951342265988 Pivots... وغدیر
-725922485232768408 Pivots... نطرین
-715471483967937977 Pivots... پارتا
-7401388006205291561 Pivots... بمپنا
-714420503100734226 Pivots... کمرجان
-8141012547443181749 Pivots... بکاب
-814995566920380738 Pivots... دلر
-824247201649318399 Pivots... شرانل
-831199001094913947 Pivots... سکرما
-81334129903062 Pivots... ورازی
-821462902510435301 Pivots... سبجنو
-836322051633521799 Pivots... زشریف
-844464991858729624 Pivots... کهمدا
-8431153551607414 Pivots... تاصیکو
-850714728104375 Pivots... ورنا
-817170381270113299 Pivots... کحافظ
-821522833423539437 Pivots... لابسا
-8341349674849221 Pivots... پارسان
-920663641235069 Pivots... ثنور
-930802643795637 Pivots... اتکای
-929776044155484 Pivots... وبیمه
-941998243206437 Pivots... دانا
-9451291552288084 Pivots... شگویا
-921517843357238906 Pivots... فروی
-9401273157848279 Pivots... فاراک
-94820679674412646 Pivots... ثفارس
-9231176769558673 Pivots... ثتران
-919923464617010 Pivots... لکما
-9351183062707913 Pivots... کاوه
-9261125966478066 Pivots... وتوصا
-10261116127194580232 Pivots... پارس
-1024200001316114583 Pivots... فخوز
-1033550029753720 Pivots... خکاوه
-10281233776628723 Pivots... خموتور
-1017704048015436 Pivots... ثغرب
-1020716348375335 Pivots... چفیبر
-1140785234935006 Pivots... نوین
-1129949547896580 Pivots... دی
-1117218761463116756 Pivots... دامین
-11341189260017893 Pivots... میدکو
-11301211166988321 Pivots... پارسیان
-11471038940276300 Pivots... ثشاهد
-1138327551065221164 Pivots... وسدید
-1122234691360117091 Pivots... شیران
-113118839910812809 Pivots... خکار
-1124200151069914270 Pivots... غنوش
-113816428761110551 Pivots... فارس
-1122386720742800 Pivots... وشهر
-1122699984352950618 Pivots... پدرخش
-1119443282933232973 Pivots... فجر
-1131210451245114228 Pivots... شسپا
-111716100099929121322 Pivots... شفن
-1233435961762229037 Pivots... سبزوا
-12391206656157677 Pivots... وصندوق
-1234865944165676 Pivots... فولاد
-1222700004240750567 Pivots... دتوزیع
-1213386482681630149 Pivots... وبرق
-1222931536262866975 Pivots... نوری
-1238840538485345 Pivots... پترول
-1230849945045718 Pivots... سیدکو
-12261235164748554 Pivots... وخاور
-1219686940125050 Pivots... شپترو
-12321393695923 Pivots... وبصادر
-1232420822132727926 Pivots... رانفور
-1217596141064475 Pivots... فبیرا
-133821807929213767 Pivots... ختوقا
-13361102652707073 Pivots... البرز
-13201090072777886 Pivots... شتران
-139280651847922217 Pivots... غشصفا
-1317734124826754310 Pivots... زپارس
-1426254551534217395 Pivots... خفنر
-1441456161971927944 Pivots... تاپکیش
-1419244331351617655 Pivots... غمارگ
-1421850758826062 Pivots... شپنا
-141512222710034091289 Pivots... سفار
-144617923672410530 Pivots... وبانک
-144321939814113137 Pivots... تبرک
-1413206411560715679 Pivots... شبریز
-1510504537513900 Pivots... وپسا
-1526709534834764 Pivots... ولساپا
-1529253201420416558 Pivots... کترام
-15231238475278526 Pivots... خزر
-1512599841154505 Pivots... شلرد
-16271494075979939 Pivots... وبملت
-16331519472419594 Pivots... خاهن
-17371258656507584 Pivots... ولملت
-1746952535435369 Pivots... خبهمن
-1818146891043010173 Pivots... شبندر
-1817293001536620377 Pivots... دتولید
-19331442765688809 Pivots... کچاد
-19391134043826575 Pivots... ولصنم
-1920656883822844213 Pivots... درازک
-22281568363619577 Pivots... رتاپ
-25618138201278 Pivots... وپارس
-32151079756876350 Pivots... وبهمن
سبد خرید

تمام تلاش ما ایجاد ابزارهایی سهل و مناسب برای کاربرانمان است تا بتوانند تمرکز خود را بر روی تحلیل خود بگذارند.

در کنار این مسئولیت، در جهت ارتقای دانش عمومی و تخصصی مشتریانمان نیز تلاش خواهیم نمود.

درگاه پرداخت

تمامی حقوق نرم افزارهای ارائه شده متعلق به وب سایت پیوت پوینت می باشد.