لیست زیر واچینگ لیست سبز پیوتی (کوتاه مدت)، بر اساس پیوت فصلی و پیوت ماهیانه سهام برای دوره های معاملاتی بین یک هفته تا یک ماه می باشد.

این لیست به صورت تعریف شده بر اساس درصد فاصله سطح پیوت R2 ماهیانه تا آخرین قیمت بسته شدن سهام مرتب شده است. این موضوع این امکان را به کاربر می دهد تا سهم های با احتمال بازدهی بالاتر را تحلیل نموده و در صورت گرفتن سیگنال خرید نسبت به انجام معامله اقدام نماید.

نکات مهم:

1- در صورت عدم آشنایی با پیوت ها، قبل از هرگونه اقدام جهت استفاده از این سطوح، مقاله آشنایی با پیوت پوینت را مطالعه فرمایید.

2- این لیست، صرفا یک واچینگ لیست بوده و کاربر می بایست بر اساس استراتژی معاملاتی خود اقدام به تحلیل و معامله نماید.

3- این لیست به صورت ماهیانه به روز می شود.

آخرین بروزرسانی: آوریل 1, 2020 5:02 ب.ظ
%R2-Last Close%R2-PPLast CloseSeasonal PPMonthly PPSymbol
49.1450.9468318.0060914.0067506.00کتوکا
46.9847.875800.005406.005765.00سپاها
45.4053.946110.005525.005771.00سشرق
44.2844.9547513.0044362.0047291.00کگاز
43.6554.0578389.0068460.0073097.00کلر
43.5167.8642519.0036139.0036352.00قرن
42.0647.6615000.0013442.0014431.00سمگا
42.0146.0112651.0011772.0012304.00تکنو
41.5644.6022139.0020041.0021674.00پخش
41.0743.6655471.0052327.0054470.00نطرین
40.3845.526205.005742.005986.00ثعمرا
39.3240.7921228.0019220.0021007.00بترانس
39.2039.5416354.0015183.0016314.00ساروم
39.1041.3322613.0020610.0022256.00دالبر
39.0639.3615364.0014786.0015331.00دبالک
39.0442.3136653.0034522.0035810.00دتماد
38.7940.8910550.009957.0010393.00سرود
38.7739.7273972.0063300.0073464.00بورس
38.3746.2813490.0012362.0012761.00تمحرکه
38.3458.6065005.0052922.0056698.00بکام
38.2040.616135.005832.006030.00سدور
38.1938.227460.007107.007458.00ثباغ
37.8038.4010910.0010469.0010862.00دسانکو
37.6338.5215590.0014631.0015490.00دامین
37.4445.3431292.0028511.0029592.00ریشمک
37.3956.958077.006744.007070.00ثفارس
37.1639.4515134.0014151.0014886.00دروز
37.1537.3811260.0010745.0011241.00شفارس
36.8538.164444.004244.004402.00واعتبار
36.5240.664348.004027.004220.00ثشاهد
36.3937.9121231.0018649.0020997.00خرینگ
36.3139.8939178.0037482.0038176.00فجام
36.1536.49209236.00197131.00208712.00فپنتا
36.1554.80131665.00106369.00115799.00کفپارس
35.8054.2021318.0017622.0018774.00سبزوا
35.6353.9236911.0031305.0032526.00شوینده
35.6138.665953.005626.005822.00سکرد
35.4953.6746564.0039748.0041055.00غدیس
35.3340.828900.008140.008553.00برکت
35.2837.7640336.0038228.0039608.00درازک
34.9352.72132723.00110066.00117267.00غسالم
34.5438.0214583.0013247.0014215.00دسبحا
34.4538.1430500.0028329.0029687.00وحافظ
33.8739.8144339.0040219.0042458.00تیپیکو
33.6842.3847284.0042886.0044394.00ساینا
33.4350.1764328.0054273.0057159.00لپارس
33.2035.1119650.0018280.0019371.00دکیمی
32.6934.0617512.0016044.0017333.00دزهراوی
32.6642.4927177.0023528.0025302.00پسهند
32.6439.3349117.0044773.0046757.00اوان
32.6034.0023502.0021914.0023256.00بهپاک
32.2939.2516360.0014740.0015542.00غبشهر
32.1539.0615374.0013656.0014610.00پکرمان
31.8035.976269.005740.006077.00ولشرق
31.7447.3420738.0017706.0018543.00کساپا
31.6741.6722269.0019191.0020697.00خدیزل
31.6447.1762282.0053590.0055712.00دابور
31.5638.7124250.0021399.0022999.00پکویر
31.3346.6438129.0032172.0034147.00شلعاب
31.2936.3382300.0074329.0079259.00وپخش
31.1737.0116988.0015807.0016264.00دجابر
30.8632.1116251.0015610.0016097.00خنصیر
30.6645.5482283.0067013.0073872.00غشان
30.4230.8920164.0018168.0020092.00حآسا
30.1530.8752933.0049457.0052643.00دپارس
30.0031.3114582.0013146.0014436.00مرقام
29.8836.705528.004801.005252.00ثغرب
29.8130.9014596.0013582.0014475.00غشاذر
29.6943.9413243.0011136.0011932.00فنوال
29.6443.868014.007112.007222.00وایران
29.6037.2927570.0023719.0026026.00شغدیر
29.5843.7630654.0026700.0027631.00زبینا
29.5236.886974.006100.006599.00ممسنی
29.5243.6519661.0017207.0017726.00شپارس
29.4631.234615.004246.004553.00شفارا
29.4335.2615435.0013546.0014770.00کرازی
29.3743.4134442.0029801.0031070.00شکلر
29.3230.854430.004012.004378.00شپترو
29.3136.1546297.0040973.0043973.00کفرا
29.1543.056208.005487.005605.00سامان
28.8534.6242745.0038518.0040914.00دارو
28.8434.0439400.0036006.0037873.00غبهنوش
28.8042.4829548.0025104.0026711.00سبجنو
28.7935.9635255.0030793.0033394.00وآذر
28.7435.2740140.0035109.0038201.00کماسه
28.7234.2753110.0047898.0050918.00کپارس
28.7141.5186395.0073494.0078578.00غشوکو
28.6131.6675808.0068461.0074052.00فلامی
28.6031.1016051.0014877.0015745.00وتوشه
28.4441.594405.003905.003996.00بخاور
28.4037.33954.00820.00892.00وپارس
28.3941.8134721.0029367.0031435.00غپینو
28.3941.8232982.0028055.0029860.00شپاکسا
28.3836.6635109.0032301.0032981.00غگرجی
28.1841.479306.008226.008432.00وگستر
27.9831.796840.006274.006642.00خوساز
27.9729.9174999.0069203.0073882.00دلر
27.9235.415299.004789.005006.00دی
27.8935.5222465.0019510.0021200.00لسرما
27.8735.5824502.0022339.0023109.00فسپا
27.6739.6523586.0020734.0021563.00بالبر
27.4340.2612728.0011351.0011564.00غفارس
27.3531.7964629.0059469.0062451.00غگلپا
27.3435.2958364.0052493.0054935.00دفارا
27.2437.2511850.0010566.0010986.00والبر
27.2327.596880.006550.006861.00سصوفی
26.6533.1320628.0018587.0019623.00کهمدا
26.5428.7416350.0015907.0016070.00اپرداز
26.4333.126939.006361.006590.00رتاپ
26.3934.7932095.0027792.0030096.00رنیک
26.3837.2821564.0018849.0019852.00زقیام
26.3434.3955172.0046664.0051867.00وارس
26.3426.5829812.0027982.0029755.00کگهر
26.3438.2619780.0017293.0018075.00دسبحان
26.2630.405353.004715.005183.00فوکا
26.2136.3635799.0031963.0033134.00دشیمی
26.1327.7245070.0042407.0044510.00دتوزیع
25.9437.871318.001149.001204.00خگستر
25.9037.8017762.0015366.0016228.00دتولید
25.8829.7033605.0028334.0032615.00بایکا
25.8237.6731519.0028012.0028806.00حبندر
25.6537.4110216.009108.009342.00خکار
25.6237.354590.003946.004198.00وخارزم
25.4727.0827337.0025984.0026991.00کسرا
25.1832.246290.005758.005954.00تکمبا
25.1736.6417732.0014712.0016244.00وشمال
25.1426.489540.008917.009439.00سخوز
25.0236.3967360.0060197.0061742.00شاملا
24.9836.3352544.0045612.0048168.00سخاش
24.9431.693941.003525.003739.00آریان
24.8626.055518.005160.005466.00تاصیکو
24.7130.3275755.0062402.0072491.00ختور
24.4429.34110643.0096745.00106449.00خودکفا
24.4024.6732749.0029166.0032679.00تابا
24.4029.6817452.0016547.0016741.00سپ
24.3635.005471.004845.005040.00وکار
24.3032.345780.005115.005429.00وصنعت
24.2628.6886847.0078179.0083870.00واحیا
24.2025.356954.006584.006890.00بساما
24.1931.3929889.0027120.0028253.00چکاوه
24.0724.876110.005842.006071.00ومعلم
23.9734.7327765.0024542.0025547.00کپرور
23.9327.3434394.0031171.0033473.00پتایر
23.8925.113900.003701.003862.00گوهران
23.8527.1039183.0035356.0038184.00بموتو
23.8327.2338644.0037080.0037612.00غپآذر
23.7632.1160219.0051158.0056415.00قنقش
23.5824.3156500.0053647.0056167.00قپیرا
23.4029.1238752.0036338.0037034.00غچین
23.2633.624491.003951.004143.00وتعاون
23.2329.6914239.0013246.0013530.00سغرب
23.1226.435742.005306.005592.00ومعادن
23.0233.2415571.0013428.0014376.00وآتوس
22.9832.9429119.0025657.0026939.00شگل
22.9233.0885606.0076528.0079066.00چکارن
22.7526.6620609.0019052.0019973.00فلوله
22.4732.3827830.0024126.0025748.00شفا
22.4525.5613200.0011949.0012873.00دلقما
22.3425.204640.004379.004534.00اتکای
22.2532.0518392.0015924.0017028.00خمحرکه
22.2532.0425986.0021879.0024059.00سایرا
22.2432.029496.008489.008792.00فالوم
22.1731.656372.005460.005913.00وسین
22.1323.1946000.0044841.0045606.00قچار
22.1223.2514714.0013933.0014580.00رمپنا
22.1031.8121870.0019370.0020259.00تپمپی
22.0226.2321067.0019947.0020363.00آپ
21.9828.658236.007371.007809.00وبشهر
21.8927.394590.004123.004392.00ثنور
21.7321.7839258.0036297.0039242.00تکنار
21.6422.034639.004416.004624.00فولاد
21.6431.117104.006233.006591.00پلاسک
21.5924.8434117.0031434.0033230.00خراسان
21.4530.783855.003483.003580.00ولساپا
21.1421.996318.005741.006274.00کازرو
21.0023.4320443.0019387.0020041.00زمگسا
20.9725.0713395.0011912.0012955.00وایرا
20.9725.384377.004013.004223.00وسینا
20.8828.4640799.0035492.0038392.00پاکشو
20.7526.5829133.0027070.0027792.00پرداخت
20.7529.7211378.009915.0010591.00غشهداب
20.6624.644908.004382.004751.00ولصنم
20.5422.4512599.0011574.0012402.00بمیلا
20.3129.047153.005761.006669.00غگل
20.2921.153257.002967.003234.00خزامیا
20.2128.884654.004341.004341.00تملت
19.6728.0752050.0046110.0048637.00شزنگ
19.4225.084798.004320.004581.00دانا
19.3727.623495.003202.003269.00ونیرو
19.2427.4113023.0010652.0012188.00وسدید
19.1820.848127.007235.008015.00ودی
19.1119.4716049.0015607.0016001.00شبریز
19.1021.967092.006474.006926.00وخاور
18.7822.6162564.0057455.0060609.00قصفها
18.6722.263507.003206.003404.00وپاسار
18.6426.2028316.0025516.0026621.00کطبس
18.5326.3320743.0017603.0019462.00ثتوسا
18.4818.702764.002601.002759.00وساپا
18.2622.3440236.0035157.0038896.00غشهد
18.2219.4216123.0015033.0015962.00غالبر
18.0820.296023.005388.005912.00وسبحان
17.9918.674491.004306.004465.00خاذین
17.8525.3029378.0026296.0027630.00گکیش
17.7725.1794990.0086888.0089370.00افق
17.7521.884010.003751.003874.00وپسا
17.6019.6245635.0042535.0044867.00کخاک
17.5624.854123.003535.003882.00وگردش
17.3924.6231996.0028420.0030141.00سکارون
17.3817.3859527.0059183.0059526.00سصفها
16.9822.6510546.009751.0010058.00کگل
16.9618.00678.00627.00672.00وتجارت
16.8823.8621848.0019503.0020618.00فسازان
16.6617.648150.007597.008082.00وبملت
16.3823.11139886.00131795.00132245.00ساذری
16.2422.898404.007581.007949.00وسرمد
16.2320.685932.005391.005713.00کیسون
16.1116.5511762.0011464.0011717.00وآوا
16.0222.5712279.0011055.0011623.00وامید
15.9922.5213235.0012138.0012530.00ساروج
15.9318.146740.005982.006614.00سفارود
15.7821.677499.006373.007136.00وملل
15.7517.8628128.0026186.0027625.00غویتا
15.6715.893120.003021.003114.00میهن
15.6321.9813711.0011974.0012997.00توریل
15.5816.5352550.0048912.0052120.00کمنگنز
15.3921.615510.005228.005228.00شگویا
14.8516.4213312.0012264.0013132.00وثنو
14.7420.6616329.0015527.0015527.00زکوثر
14.7015.606924.006647.006870.00وتوصا
14.6919.094035.003644.003886.00وآرین
14.4720.2841761.0037532.0039746.00خصدرا
14.4219.877966.007564.007604.00خچرخش
14.1718.577067.006393.006805.00اخابر
14.1618.198769.008141.008470.00تبرک
14.0415.737126.006568.007022.00کچاد
13.9316.33725.00695.00710.00وبصادر
13.9114.0751003.0049933.0050932.00شسم
13.8317.236345.005785.006161.00ثاژن
13.7414.895268.005006.005215.00لوتوس
13.7119.1410036.009292.009578.00ختوقا
13.7116.2035547.0031840.0034784.00معیار
13.5616.916384.006001.006201.00میدکو
13.5115.2686054.0076251.0084742.00غمهرا
13.4218.7418880.0017509.0018035.00همراه
13.3618.6520392.0017723.0019483.00ولانا
13.1618.343751.003321.003587.00امید
12.9618.0675860.0068187.0072583.00غشصفا
12.6612.7210352.009477.0010346.00پلوله
12.1716.9241913.0037062.0040212.00فسدید
11.7313.7613450.0012215.0013210.00بپاس
11.6216.1222587.0018839.0021712.00ولیز
11.3711.613166.002827.003159.00شستان
9.7913.4923902.0020621.0023122.00کسعدی
9.7713.463417.003219.003306.00سجام
9.3611.0623903.0022278.0023538.00خفولا
8.8912.2217203.0015628.0016693.00خبازرس
8.6311.85129605.00120026.00125875.00غدشت
7.8910.8126267.0025575.0025575.00ساوه
7.5410.3122125.0021569.0021569.00شصدف
7.3610.0683816.0076502.0081758.00لخزر
7.197.773350.003107.003332.00کابگن
5.898.0114923.0013625.0014630.00غمارگ
5.777.8514037.0012553.0013767.00شکف
5.155.557660.007116.007631.00سپرمی
4.875.2612997.0012265.0012949.00خعمرا
4.676.32107743.0096436.00106065.00انرژی
3.805.1427988.0027633.0027633.00حرهشا
3.004.054188.004000.004146.00وسالت
1.732.3315697.0015316.0015606.00غیوان
1.592.1434508.0033091.0034324.00بتک
سبد خرید

تمام تلاش ما ایجاد ابزارهایی سهل و مناسب برای کاربرانمان است تا بتوانند تمرکز خود را بر روی تحلیل خود بگذارند.

در کنار این مسئولیت، در جهت ارتقای دانش عمومی و تخصصی مشتریانمان نیز تلاش خواهیم نمود.

درگاه پرداخت

تمامی حقوق نرم افزارهای ارائه شده متعلق به وب سایت پیوت پوینت می باشد.