لیست زیر واچینگ لیست قرمز پیوتی (کوتاه مدت)، بر اساس پیوت فصلی و پیوت ماهیانه سهام برای دوره های معاملاتی بین یک هفته تا یک ماه می باشد.

این لیست به صورت تعریف شده بر اساس درصد فاصله سطح پیوت S2 ماهیانه تا آخرین قیمت بسته شدن سهام مرتب شده است. این موضوع این امکان را به کاربر می دهد تا سهم های با احتمال بازدهی بالاتر را تحلیل نموده و در صورت گرفتن سیگنال خرید نسبت به انجام معامله اقدام نماید.

نکات مهم:

1- در صورت عدم آشنایی با پیوت ها، قبل از هرگونه اقدام جهت استفاده از این سطوح، مقاله آشنایی با پیوت پوینت را مطالعه فرمایید.

2- این لیست، صرفا یک واچینگ لیست بوده و کاربر می بایست بر اساس استراتژی معاملاتی خود اقدام به تحلیل و معامله نماید.

3- این لیست به صورت ماهیانه به روز می شود.

آخرین بروزرسانی: آوریل 1, 2020 5:02 ب.ظ
%S2-Last Close%S2-PPLast CloseSeasonal PPMonthly PPSymbol
-1.41-1.921554.001562.001562.00کباده
-1.46-1.937666.007703.007703.00پشاهن
-1.47-1.922174.002184.002184.00فبستم
-9.69-11.7414550.0014813.0014888.00سلار
-9.90-10.886279.006352.006348.00ما
-10.14-11.7346200.0046809.0047036.00شصفها
-12.39-13.3087300.0087354.0088215.00وملی
-12.58-15.1224832.0025423.0025574.00سمتاز
-13.42-17.1346225.0046268.0048294.00سنیر
-13.61-15.3483990.0087946.0085707.00شرنگی
-14.64-15.3451630.0051811.0052060.00دماوند
-14.91-17.5977000.0080254.0079503.00غگلستا
-15.41-19.556047.006285.006358.00شپلی
-16.50-20.8649177.0050512.0051883.00فنورد
-16.61-19.193130.003132.003230.00خکرمان
-16.84-20.5137000.0039795.0038711.00فافزا
-18.26-21.0250469.0051467.0052230.00شمواد
-18.51-20.097960.007988.008117.00ملت
-18.98-22.6529348.0031273.0030739.00وثخوز
-19.05-21.712209.002262.002284.00خاور
-19.65-22.4515985.0016130.0016561.00سهگمت
-19.68-22.3274360.0074905.0076888.00زاگرس
-19.69-22.225326.005403.005499.00وهنر
-19.70-22.3015600.0015861.0016123.00فنفت
-19.83-24.5010700.0010905.0011363.00وجامی
-20.04-23.837400.007484.007769.00پارسان
-20.07-24.359270.009594.009795.00سباقر
-20.18-23.1614000.0014074.0014542.00بفجر
-20.24-23.473961.003999.004128.00وحکمت
-20.45-25.5310898.0011394.0011641.00کفرآور
-20.53-22.2854350.0055453.0055574.00زشگزا
-20.55-23.7543309.0043654.0045125.00درهآور
-20.70-24.205110.005152.005346.00هرمز
-20.87-23.2338603.0038967.0039790.00شکبیر
-21.03-23.4712724.0012993.0013129.00وثوق
-21.32-26.3587801.00100340.0093791.00سفار
-21.48-23.8438600.0039679.0039795.00پارتا
-21.89-25.2832880.0033469.0034374.00قمرو
-21.90-26.1471000.0071945.0075081.00پارس
-22.11-25.849838.0010430.0010332.00شبندر
-22.34-26.564301.004409.004548.00تاپیکو
-22.88-25.7332132.0032919.0033365.00سقاین
-23.12-24.2624537.0025051.0024908.00رتکو
-23.47-28.0343499.0043529.0046257.00پدرخش
-23.70-26.9817712.0018155.0018508.00فروس
-23.79-24.57117898.00118654.00119129.00شسینا
-24.07-27.7823517.0024141.0024726.00سفانو
-24.18-28.324490.004498.004749.00وغدیر
-24.26-27.1835489.0036257.0036910.00شتوکا
-24.45-27.919925.0010124.0010401.00وپترو
-24.99-29.856278.006461.006713.00لکما
-25.34-28.9749931.0052024.0052488.00شراز
-26.25-27.9913157.0013370.0013474.00فنرژی
-26.52-32.4837355.0037419.0040657.00ومشان
-27.85-31.6951000.0051703.0053867.00شاوان
-27.94-32.869300.009732.009981.00ونفت
-28.17-33.7589000.0089827.0096487.00کدما
-28.47-30.578330.008465.008582.00آسیا
-29.00-32.2527514.0028110.0028832.00حسینا
-29.16-31.6816058.0016493.0016651.00شرانل
-29.62-33.115590.005882.005882.00شپنا
-29.68-31.237619.007662.007790.00خموتور
-30.44-34.0719455.0019719.0020526.00تاپکیش
-33.99-40.718673.008792.009656.00تپولا
-34.42-36.8012239.0012451.0012701.00شسپا
-37.37-39.5928669.0028909.0029722.00داوه
-37.43-42.598180.008744.008916.00حسیر
-39.62-45.9418712.0019434.0020898.00ختراک
-39.99-40.9020429.0020544.0020743.00داسوه
-67.64-73.4311709.0013173.0014260.00غنوش
سبد خرید

تمام تلاش ما ایجاد ابزارهایی سهل و مناسب برای کاربرانمان است تا بتوانند تمرکز خود را بر روی تحلیل خود بگذارند.

در کنار این مسئولیت، در جهت ارتقای دانش عمومی و تخصصی مشتریانمان نیز تلاش خواهیم نمود.

درگاه پرداخت

تمامی حقوق نرم افزارهای ارائه شده متعلق به وب سایت پیوت پوینت می باشد.